Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

2020 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 1-21 z 21.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w zakresie realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w GOPS Rudnikach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli problemowej TPBA Pępice z wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2019 ze środków publicznych w ramach budżetu Wojewody Opolskiego, na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli problemowej TPBA Jasienica Górna, przeprowadzonej w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2019 ze środków publicznych w ramach budżetu Wojewody Opolskiego, na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli problemowej TPBA Bielice, przeprowadzonej w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2019 ze środków publicznych w ramach budżetu Wojewody Opolskiego, na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli doraźnej przeprowadzonej w obiekcie Rezydencja Elwira w Rzędowie, w celu ustalenia, czy w obiekcie jest prowadzona bez zezwolenia wojewody placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. Przedmiot kontroli – Sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminie Namysłów w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zgodnośćci zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie: Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej COMPLEX Sp. z o.o. w Brzegu zakresie: Status zakładu pracy chronionej – spełnienie warunków ustawowych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w PPHU FLAXPOL Sp. z o.o. w Kluczborku zakresie: Status zakładu pracy chronionej – spełnienie warunków ustawowych.

Wystąpiene pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez gminę oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystapienie pokontrolne z kontroli w UG w Pakosławicach dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wystapienie pokontrolne z kontroli w UG w Wilkowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Opieki Dwór Biskupi w Nysie w zakresie: jakości usług opiekuńczych świadczonych przez Dom.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w GOPS Komprachcicach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, przeprowadzonej w zakresie realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o pomocy z dnia 12 marca 2014 r. społecznej i zgodności zatrudnienia pracowników socjalnych z wymaganymi kwalifikacjami

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, przeprowadzonej w zakresie realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o pomocy z dnia 12 marca 2014 r. społecznej i zgodności zatrudnienia pracowników socjalnych z wymaganymi kwalifikacjami.

Sprawozdanie z kontroli doraźnej Urzędu Miejskiego w Nysie, przeprowadzonej w zakresie działalności nadzorczej Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie skarg mieszkańca gminy na kierownika ośrodka pomocy społecznej i burmistrza gminy.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Starostwie Powiatowym w Brzegu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.