Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI, cześć 2 - wykonanie zasilania hydroforu oraz montaż drzwi p-poż - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI, cześć 2 - wykonanie zasilania hydroforu oraz montaż drzwi p-poż
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2018-10-26
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7451116953
CPV45311220-2– roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.11.2018.MP
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

 

 

BOU.V.272.11.2018.MP                                                           Opole, dnia 26 października 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI, część 2 – wykonanie zasilania hydroforu oraz montaż drzwi p-poż.

            Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 26.10.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 10.10.2018 r. pod numerem 634704-N-2018 pn.:  Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI, część 2 – wykonanie zasilania hydroforu oraz montaż drzwi p-poż.

  1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:
  • cena oferty – 60 %,
  • termin wykonania – 40 %;

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę: ELEKTRO-ATOMEX Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Systemów Przeciwpożarowych Stanisław Lach z siedziba przy ul. Mickiewicza 1, 49-120 Dąbrowa; za cenę brutto 51 094,20 zł

W/w oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium CENA - 60%

C min.

C =  -------------- x 60%

C bad.

Kryterium TERMIN wykonania – 40%

T= X/Y  x  40%

Łączna liczba punktów

1

ELEKTRO-ATOMEX Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Systemów Przeciwpożarowych Stanisław Lach

51 094,20

C =  ---------------- x 60 = 60 pkt

51 094,20

skrócenie terminu o 1 dzień

T = 1/20  x 40 = 2 pkt.

62 pkt

      Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2) (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1983).

Podpisano:

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

BOU.V.272.11.2018.MP                                                           Opole, dnia 26 października 2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym

pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI, część 2

– wykonanie zasilania hydroforu oraz montaż drzwi p-poż.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje że w dniu 26.10.2018 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert, zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację w/w zamówienia przeznaczył kwotę: 52 000,00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęła 1 oferta:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Zaoferowany termin wykonania przedmiotu zamówienia

1.

ELEKTRO-ATOMEX Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Systemów Przeciwpożarowych Stanisław Lach

ul. Mickiewicza 1, 49-120 Dąbrowa

51 094,20 zł

39 dni od dnia podpisania umowy

 

Wykonawca w swojej ofercie potwierdził: termin gwarancji – 5 lat oraz termin płatności - 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i po podpisaniu protokołu stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Podpisano:

Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Tatarzyńska Agnieszka
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka
Opublikował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 713

Data wytworzenia: 2018-10-10 15:53:32
Data publikacji: 2018-10-10 15:53:39
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:40:46
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:40:46

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:40:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2018-12-12 14:42:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Procedura zakończona
2018-10-26 13:46:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2018-10-26 12:31:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Informacja z otwarcia ofert

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.