Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Dostawa urządzeń do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe i oprogramowanie.Cz. 1. Zakup gwarancji i wsparcia technicznego producenta na urządzenia sieciowe i oprogramowanie; Cz. 2.Dostawa urządzenia do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu; Cz. 3. Dostawa szafy sieciowej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Dostawa urządzeń do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe i oprogramowanie.Cz. 1. Zakup gwarancji i wsparcia technicznego producenta na urządzenia sieciowe i oprogramowanie; Cz. 2.Dostawa urządzenia do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu; Cz. 3. Dostawa szafy sieciowej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2017-09-18
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV32420000-3; 32424000-1; 50312300-8
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.13.2017.AT
Realizacja częściowaTak
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

BOU.V.272.13.2017.AT                                                                       Opole, dnia 26 września 2017r.

 

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa urządzeń do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe i oprogramowanie.

Cz.1. Zakup gwarancji i wsparcia technicznego producenta na urządzenia sieciowe i oprogramowanie;

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 26 września 2017 r. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) dokonano wyboru oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: IT ARTE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kiedacza 56/55, 02-776 Warszawa jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu, za cenę:

Netto: 36 935,00 zł

Brutto: 45 430,05 zł

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60 % oraz okres odnowienia oprogramowania BNA – 40%.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu.

Numer oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ----------------  x 60 %

C bad.

1 % = 1 pkt

Liczba punktów  w kryterium:

Możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę OKRES ODNOWIENIA OPROGRAMOWANIA BNA 40%

Minimalny : 12 m-cy – 0 pkt.

24 m-ce – 40 pkt

Łączna liczba punktów

1

IT Arte Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Kiedacza 56/55

02-776 Warszawa

44 415,30

C =  -----------------  x 60 = 58,65

45 430,05

40 pkt

98,65 pkt.

3

System Data Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

44 415,30

C =  -----------------  x 60 = 60

44 415,05

0 pkt

60 pkt.

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579) umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                                                                                                                                                                                                                                             Dyrektor Generalny

                                                                                                                                                                                                                                              Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

                                                                                                                                                                                                                                               Izabela Bryja

 

BOU.V.272.13.2017.AT                                                                       Opole, dnia 26 września 2017r.

 

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa urządzeń do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe i oprogramowanie.

Cz. 2. Dostawa urządzenia do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 26 września 2017 r. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) dokonano wyboru oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę: IT ARTE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kiedacza 56/55, 02-776 Warszawa jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu, za cenę:

Netto: 25 000,00 zł

Brutto: 30 750,00 zł

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60 % oraz gwarancja na dostarczony sprzęt wraz ze wsparciem technicznym producenta – 40%.

W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ----------------  x 60 %

C bad.

1 % = 1 pkt

Liczba punktów  w kryterium:

Możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę OKRES ODNOWIENIA OPROGRAMOWANIA BNA 40%

Min. okres gwarancji : 24 m-ce – 0 pkt.

od 25 m-cy do 35 m-cy  – 20 pkt

powyżej 35 m-cy – 40 pkt

Łączna liczba punktów

2

IT Arte Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Kiedacza 56/55

02-776 Warszawa

30 750,00

C =  -----------------  x 60 = 60

30 750,00

40 pkt

100 pkt.

4

System Data Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

30 750,00

C =  -----------------  x 60 = 50,20

36 747,48

40 pkt

90,20 pkt.

 

      Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579) umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                   Dyrektor Generalny

                                                                                                                                                                                                                                              Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

                                                                                                                                                                                                                                               Izabela Bryja

 

 

 

BOU.V.272.13.2017.AT                                                                       Opole, dnia 26 września 2017r.

 

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa urządzeń do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe i oprogramowanie.

                         Cz. 3. Dostawa szafy sieciowej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.”

 

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 26 września 2017 r. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) dokonał wyboru oferty nr 6 złożonej przez Wykonawcę: FCNet Future Communication Networks s.c., ul. Skautów Opolskich 11/906, 45-287 Opole jako najkorzystniejszej
w niniejszym postępowaniu, za cenę:

Netto: 6 081,30 zł

Brutto: 7 480,00 zł

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60 % oraz gwarancja na dostarczoną szafę z elementami – 40%.

W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Numer oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%

C min.

C =  ----------------  x 60 %

C bad.

1 % = 1 pkt

Liczba punktów  w kryterium:

Możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę OKRES GWARANCJI NA DOSTARCZONĄ SZAFĘ Z ELEMENTAMI 40%

Min. okres gwarancji : od 12 do 23 m-cy – 0 pkt.

od 24 m-cy do 35 m-cy  – 20 pkt

powyżej 35 m-cy – 40 pkt

Łączna liczba punktów

6

FCNet Future Communication Networks s.c.

Ul. Skautów Opolskich 11-906

45-287 Opole

7 480,00

C =  -----------------  x 60 = 60

7 480,00

40 pkt

100 pkt.

 

      Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579) umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                                                                                                                                                                                                                                              Dyrektor Generalny

                                                                                                                                                                                                                                              Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

                                                                                                                                                                                                                                               Izabela Bryja

 

 

 

 

 

 

 

 

BOU.V.272.13.2017.AT                                                                                                                                                                                                                                                   Opole, dnia 18 września 2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 13.06.2017 r. pn.: „Dostawa urządzeń do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu oraz zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe
i oprogramowanie
;

CZ.1. Zakup gwarancji i wsparcia technicznego producenta na urządzenia sieciowe
i oprogramowanie;

Cz.2.Dostawa urządzenia do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu;

Cz.3. Dostawa szafy sieciowej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.”

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuje, że w dniu 18 września 2017 r. o godz.: 08:30 miało miejsce otwarcie ofert zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do upływu wyznaczonego terminu wpłynęły następujące oferty, zgodnie z poniższym zestawieniem:

CZ.1. Zakup gwarancji i wsparcia technicznego producenta na urządzenia sieciowe
  i oprogramowanie

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena

Zaoferowany okres odnowienia oprogramowania BNA

1

IT arte Sp. z o.o. Sp. k

Ul. Kiedacza 56/55

02-776 Warszawa

Netto: 36 935,00 zł

 

Brutto: 45 430,05 zł

 

24 miesiące

3

System Data Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

Netto: 36 110,00 zł

 

Brutto: 44 415,30 zł

 

12 miesięcy

 

CZ.2. Dostawa urządzenia do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w   Opolu.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena

Zaoferowany okres gwarancji na dostarczony sprzęt wraz ze wsparciem technicznym producenta

 

2

IT arte Sp. z o.o. Sp. k

Ul. Kiedacza 56/55

02-776 Warszawa

Netto: 25 000,00 zł

 

Brutto: 30 750,00 zł

 

powyżej 35 miesięcy

4

System Data Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

Netto: 29 876,00 zł

 

Brutto: 36 747,48 zł

 

powyżej 35 miesięcy

 

CZ.3.   Dostawa szafy sieciowej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena

Zaoferowany okres gwarancji na dostarczona szafę elementami

5

KELERBRAN

Aleksander Pytlarczyk

Ul. Świerkowa 9

05-430 Pogorzel

Netto: 4 000,49 zł

 

Brutto: 4 920,60 zł

 

powyżej 35 miesięcy

6

FCNet Future Communication Networks S.C.

Ul. Skautów Opolskich 11/906

45-287 Opole

Netto: 6 081,30 zł

 

Brutto: 7 480,00 zł

 

powyżej 35 miesięcy

 

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia (tj. realizację wszystkich trzech części) kwotę  91.000,00 zł brutto.

 

  • Termin wykonania zamówienia:

Cz.1. - realizację przedmiotu zamówienia należy zakończyć najpóźniej do dnia 30  października 2017 r.

Cz.2. - 2 miesiące od podpisania umowy.

Cz.3. - 2 miesiące od podpisania umowy.

  • Warunki płatności: wynagrodzenie za przedmiot zamówienia płatne będzie na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT, wystawionej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego nie zawierającego zastrzeżeń.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               Dyrektor Generalny

                                                                                                                                                                                                                                              Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

                                                                                                                                                                                                                                               Izabela Bryja

 

 

 

BOU.V.272.13.2017.AT                                                                                                                                                                                             Opole, dnia 15 września 2017 r.

 

 

     Wykonawcy

           którzy pobrali Specyfikację

     Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 08.09.2017 r. pn.: „Dostawa urządzeń do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe i oprogramowanie;

CZ.1. Zakup gwarancji i wsparcia technicznego producenta na urządzenia sieciowe i oprogramowanie;

Cz.2. Dostawa urządzenia do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;

Cz.3. Dostawa szafy sieciowej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.”

 

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579) informuje, że w dniu 14 września 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania do treści siwz, cytowane poniżej:

 

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nr BOU.V.272.13.2017.AT na Dostawę urządzeń do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe i oprogramowanie, w III jako wyposażenie szafy wymagane jest:

min 5 szt - organizery pionowe – uchwyty kablowe 88x88 typu 53

min 6 szt. organizery poziome - Płyta czołowa CobiNet z prowadnicami kabla 19"/1U RAL 7035 szara (C-5010 077)

Czy uchwyty kablowe 88x88 typu 53 mogą zostać zamienione na dedykowane producenta, gdyż do szafy T7 uchwyty ZPAS 88x88 typ 53 nie do końca będą pasowały ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza organizery pionowe dedykowane producenta.

Pytanie nr 2:

W związku z tym, że szafa jest czarna, czy Zamawiający dopuszcza organizery poziome również w kolorze czarnym ?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza organizery poziome w kolorze czarnym.

 

Odpowiedzi na pytania, stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla  Wykonawców.

 

                                                                                                                                                                                                                                              Dyrektor Generalny

                                                                                                                                                                                                                                              Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

                                                                                                                                                                                                                                               Izabela Bryja

 

 

 

BOU.V.272.13.2017.AT                                                                                                                                                                                          Opole, dnia 13 września 2017 r.

 

                                                                                                                             Wykonawcy

                                                                                                           którzy pobrali Specyfikację

                                                                              Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 08.09.2017 r. pn.: „Dostawa urządzeń do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz zakup odnowienia gwarancji na urządzenia sieciowe i oprogramowanie:

CZ.1. Zakup gwarancji i wsparcia technicznego producenta na urządzenia sieciowe i oprogramowanie;

Cz.2. Dostawa urządzenia do sieci informatycznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;

Cz.3. Dostawa szafy sieciowej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.”

 

 

 

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579) informuje, że w dniu 12 września 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści siwz, cytowane poniżej:

                          Pytanie:

Cześć III postepowania – dostawa szafy z wyposażeniem.

Proszę określić rodzaj kabla – ekranowy lub nieekranowy – w patch cordach kat. 6a.

Odpowiedź:

Rodzaj kabli krosowych ekranowych SSTP(PIMF).

                

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie, jednocześnie przypomina, że niniejsza odpowiedź stanowi część SIWZ i jest wiążąca dla Wykonawców.

 

                                                                                                                                                                                                                                              Dyrektor Generalny

                                                                                                                                                                                                                                              Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

                                                                                                                                                                                                                                               Izabela Bryja

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Tatarzyńska Agnieszka
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka
Opublikował(a): Tatarzyńska Agnieszka
Liczba wyświetleń: 1050

Data wytworzenia: 2017-09-08 12:36:01
Data publikacji: 2017-09-08 12:36:19
Ostatnio aktualizował(a): Bebech Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-05-29 11:14:17
Zarchiwizowano: 2020-05-29 11:14:17

Historia zmian artykułu:
2020-05-29 11:14:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bebech Agnieszka, Archiwizacja.
2017-09-26 15:55:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-09-18 13:16:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Publikacja informacji z otwarcia ofert.
2017-09-15 14:50:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zamieszczenie odpowiedzi na pytania do SIWZ -15.09.2017 r.
2017-09-13 15:50:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Zamieszczenie odpowiedzi na pytania do SIWZ
2017-09-08 12:49:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Tatarzyńska Agnieszka, Przeniesienie z sekcji "Zamówienia publiczne" do sekcji "Przetarg nieograniczony"

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.