Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Dostawa urządzeń i oprogramowania do serwerowni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Dostawa urządzeń i oprogramowania do serwerowni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2019-04-09
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaDostawy
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV48820000-2 - Serwery
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.272.4.2019
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium10 000,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

 

BOU.V.272.4.2019                                                                                                                                     Opole, dnia 19 kwietnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń i oprogramowania do serwerowni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zamawiający - Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia 18.04.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 2.03.2019 r. pod numerem 528702-N-2019 pn.: Dostawa urządzeń i oprogramowania do serwerowni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:
  • cena oferty – 60 %,
  • zaoferowany okres wsparcia technicznego Wykonawcy – 40 %;

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

ADT GRUP Sp. z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35;

za cenę 439 725,00 zł brutto.

Najkorzystniejsza oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach określonych w SIWZ, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. W w/wym. postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Wzór obliczenia punktów w kryterium CENA 60%  (1 % = 1 pkt)

C min.

C =  ------------------  x 60

C bad.

Zaoferowany okres wsparcia technicznego Wykonawcy

Łączna liczba punktów

1

ADT Grup Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

439 725,00

C =  ------------------  x 60 = 60 pkt

         439 725,00

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy = 40 pkt

100 pkt

  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2) (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn.zm.).

Podpisano: wz. Dyrektoera Generalnego Urzędu

Mieczysław Wojtaszek

 

BOU.V.272.4.2019                                                                             Opole, dnia 9 kwietnia 2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym

pn.: Dostawa urządzeń i oprogramowania do serwerowni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 10:15 miało miejsce otwarcie ofert, zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację w/w zamówienia przeznaczył kwotę: 467 000,00 zł brutto.

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert do sekretariatu Biura Obsługi Urzędu OUW pok. nr 221 wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty ryczałtowa

brutto zł

Zaoferowany okres wsparcia technicznego Wykonawcy

1

ADT Grup Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

439 725,00

36 miesięcy

 

Ponadto Wykonawca w swojej ofercie potwierdził: termin gwarancji – 5 lat, termin realizacji zamówienia - do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz termin płatności - 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i po podpisaniu protokołu stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Podpisano:

Dyrektor Generalny Oposkiego Urzędu Wojewódzkiego

Izabela Bryja

 

 

BOU.V.272.4.2019                                                                               Opole, dnia 4 kwietnia 2019 r.

 Wykonawcy którzy pobrali

Specyfikację Istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa urządzeń i oprogramowania do serwerowni Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zamawiający – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w dniu 03.04.2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści siwz.

W załączeniu pismo zawierające odpowiedź na w/w pytania.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1034

Data wytworzenia: 2019-03-22 13:41:47
Data publikacji: 2019-03-22 13:42:32
Ostatnio aktualizował(a): Parobiec Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-05-17 13:50:36

Historia zmian artykułu:
2019-05-17 13:50:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Przetarg zakończony
2019-04-19 08:43:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-04-09 13:19:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Informacja z otwarcia ofert.
2019-04-04 15:56:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 04.04.2019

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.