Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Informacja o monitorowaniu siedziby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Informacja o monitorowaniu

siedziby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że:

1.Administratorem Pan/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach stosowanego systemu monitoringu wizyjnego jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 774524125, email:

2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: lub listownie Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

3. Monitoring wizyjny obejmuje:

  • wejścia do siedziby Urzędu;
  • wewnętrzne korytarze Urzędu;
  • teren wokół budynku Urzędu.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Urzędu,
  • ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby narazić organ lub klientów Urzędu na szkodę,
  • ochrony mienia i obiektu Urzędu.

5. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. c RODO (art. 5a ustawy z  dnia 16 gudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym) i art. 6 ust.1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie danych jest obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze oraz zadanie jest realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

6. Administrator nie przewiduje innego udostępniania danych osobowych niż w oparciu o obowiązujące przepisy prawa np. Policji, Prokuraturze, Sądom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od momentu zarejestrowania lub do czasu zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, w zakresie jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 1816

Data wytworzenia: 2018-08-01 11:47:28
Data publikacji: 2018-08-01 11:54:00
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2020-05-28 15:07:58

Historia zmian artykułu:
2020-05-28 15:07:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2019-08-20 14:20:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2019-08-20 14:17:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2019-08-05 20:43:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.3
2018-12-28 14:12:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2018-12-28 14:11:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2018-12-28 13:48:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
2018-12-27 14:34:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2018-12-27 14:33:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2018-10-22 08:29:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja artykułu
2018-10-04 15:03:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja
2018-08-01 11:57:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2018-08-01 11:56:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.