Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Klauzula informacyjna CEIDG - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 774524125, email:
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:
 1. realizacją umowy -  w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. realizacją obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. realizacją obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. dochodzeniem roszczeń lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. archiwizowaniem umowy i dokumentów finansowych wynikającym z (art. 6 ust.1 lit.c RODO)
 1. Administrator nie przewiduje innego udostępniania Pani/Pana danych osobowych niż w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym  na zlecenie lub w imieniu administratora, na podstawie  zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest  obrona naszych interesów.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. prawo złożenia skargi w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie odstąpienie od zawarcia umowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 2244

Data wytworzenia: 2018-10-12 08:47:19
Data publikacji: 2018-10-12 08:47:23
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2018-10-12 09:10:28

Historia zmian artykułu:
2018-10-12 09:10:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie artykułu
2018-10-12 09:09:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2018-10-12 09:04:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.