Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, edycja 2019. - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Od zależności ku samodzielności”, edycja 2020.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),  ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu
„Od zależności ku samodzielności”.  

Zaprasza się jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,  z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 - 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”.

W 2020 roku na realizację Konkursu Minister przeznaczył kwotę 3.000.000,00 zł.

Głównym celem Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując posiadane uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. W ramach celu głównego wyznaczone są następujące Moduły Programu:

 1. Moduł I - Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi,
 2. Moduł II - Samopomoc,
 3. Moduł III - Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia,
 4. Moduł IV -  Integracja i Innowacyjność.

Oferty konkursowe należy składać na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Ofertę, wraz z załącznikami, należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (ul. Piastowska 14; 45-082 Opole) lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu w terminie do dnia 11 lutego 2020 r. (obowiązuje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji na temat realizowanego postępowania konkursowego udziela Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez Panią Anetę Kowalską  tel. 22 661 12 98.

Ponadto szczegóły dotyczące Programu będzie można znaleźć na stronie internetowej: www.mrpips.gov.pl

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu MRPiPS „Od zależności
  ku samodzielności” – edycja 2020 r.
 2. Program konkursu „Od zależności ku samodzielności”,
 3. Oświadczenie składane przez oferenta.
Pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu MRPiPS „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.

 • Program konkursu „Od zależności ku samodzielności”.

 • Oświadczenie składane przez oferenta.

Wytworzył(a): Agnieszka Kaźmierska-Bujak
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 1970

Data wytworzenia: 2018-12-19 12:53:08
Data publikacji: 2018-12-19 12:53:13
Ostatnio aktualizował(a): Zajdel Joanna
Data ostatniej zmiany: 2020-01-30 11:11:05

Historia zmian artykułu:
2020-01-30 11:11:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja
2020-01-30 10:25:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v.6
2020-01-30 10:11:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bińkowska Sylwia, v.5
2018-12-19 14:52:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v. 3
2018-12-19 14:49:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.