Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

kontrole 2019 r. WPSiZ - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 26-50 z 99.

Wystąpienie pokontrolne „Dom Spokojnej Starości Konfederak Marzena” w Kościeliskach

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w placówce zapewniającej całodobową opiekę pn. Rezydencja dla Seniorów „Złote Borki Jarnołtówek”.

Kontrola problemowa OPS w Głogówku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” w zakresie przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w dniach 25, 28 - 29 listopada 2019 r. w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osobom w podeszłym wieku pn. „Spokojna Przystań II” w Baborowie.

Wystąpienie pokontrolne wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej MGOPS w Lewinie Brzeskim, przeprowadzonej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i zgodności zatrudnienia pracowników socjalnych z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrola w zakresie realizacji zadania w ramach programu Maluch+ 2018 (dokonano anonimizacji danych beneficjenta)

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Dziennego Domu Senior + w Namysłowie w zakresie standardu warunków lokalowych i zatrudnienia oraz zakresu usług świadczonych przez Placówkę.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w UM w Dobrodzieniu w przedmiocie realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w UG Skarbimierz w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie, przeprowadzonej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrola problemowa UG w Lasowicach Wielkich w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Kontrola problemowa GOPS w Skoroszycach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ZA ŻYCIEM” w zakresie przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kontrola problemowa OPS w Grodkowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ZA ŻYCIEM” w zakresie przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kontrola kompleksowa GOPS w Leśnicy w zakresie oceny realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Kontrola problemowa w trybie uproszczonym w Urzędzie Miasta Opola w zakresie: upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez powiat.

Kontrola problemowa w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w zakresie: upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez powiat

Kontrola kompleksowa GOPS w Chrząstowicach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Kontrola problemowa w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Oleśnie w zakresie: upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez powiat.

Kontrola problemowa w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Namysłowie w zakresie: upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez powiat.

Kontrola problemowa w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Kluczborku w zakresie: upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez powiat.

Kontrola problemowa w OPS w Zawadzkiem w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

Kontrola problemowa w OPS w Prudniku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

Kontrola problemowa w OPS w Baborowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

Kontrola problemowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku

KONTROLA PROBLEMOWA W GOPS W SKOROSZYCACH

Wytworzył(a): Zajdel Joanna
Wprowadził(a): Zajdel Joanna
Opublikował(a): Zajdel Joanna
Liczba wyświetleń: 11537

Data wytworzenia: 2019-03-08 08:48:02
Data publikacji: 2019-03-08 08:48:06
Ostatnio aktualizował(a): Zajdel Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-03-08 08:53:17

Historia zmian artykułu:
2019-03-08 08:53:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.