Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

kontrole 2019 r. WPSiZ - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 76-99 z 99.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2018 r. w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osobom w podeszłym wieku pn. „Dom Opieki Zgromadzenia Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Ozimku” w zakresie standardu usług socjalno – bytowych świadczonych przez Placówkę i przestrzegania praw mieszkańców.

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim z kontroli kompleksowej w zakresie jakości usług świadczonych przez Dom.

Kontrola problemowa w Starostwa Powiatowego w Nysie w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

KONTROLA PROBLEMOWA W UM W WOŁCZYNIE PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI.

Kontrola problemowa GOPS w Strzeleczkach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

KONTROLA PROBLEMOWA W STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM.

KONTROLA PROBLEMOWA W STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM.

KONTROLA PROBLEMOWA W OIiPS W OZIMKU W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN "ZA ŻYCIEM" W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ JEGO ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU.

KONTROLA PROBLEMOWA W GOPS W CISKU W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Kole Bielickim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielicach.

Kontrola problemowa w Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Kontrola problemowa w Starostwa Powiatowego w Brzegu w zakresie upowszechniania wiedzy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej PCPR w Głubczycach

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w UG w Dąbrowie

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli problemowej Urzędu Miejskiego w Nysie

Kontrola problemowa w OPS w Prudniku w przedmiocie realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "ZA ŻYCIEM" w zakresie przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli problemowej Urzędu Miejskiego w Nysie, przeprowadzonej z zakresu prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod względem: jej zgodności z celowym przeznaczeniem, stanem realizacji dotowanych zadań oraz zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kontrola problemowa OIiPS w Ozimku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

Kontrola problemowa w OPS w Głuchołazach w przedmiocie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Kontrola problemowa w UM w Wołczynie w przedmiocie realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "ZA ŻYCIEM" w zakresie przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku, przeprowadzonej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Caritas Diecezji Opolskiej z wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2018 ze środków publicznych w ramach budżetu Wojewody Opolskiego, na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontrola problemowa w OPS w Głuchołazach w przedmiocie realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "ZA ŻYCIEM" w zakresie przyznawania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wytworzył(a): Zajdel Joanna
Wprowadził(a): Zajdel Joanna
Opublikował(a): Zajdel Joanna
Liczba wyświetleń: 11538

Data wytworzenia: 2019-03-08 08:48:02
Data publikacji: 2019-03-08 08:48:06
Ostatnio aktualizował(a): Zajdel Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-03-08 08:53:17

Historia zmian artykułu:
2019-03-08 08:53:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.