Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 774524125, email:

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:   lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z następującymi przepisami prawa:

  • ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • rozporządzeniem Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  • rozporządzeniem Rady i Parlamentu Europejskiego nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być

  • strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy Wojewoda Opolski zobowiązany jest doręczyć,
  • podmioty realizujące koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (w tym przypadku, przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000/518/WE),
  • podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Wojewoda Opolski powierzył takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli jest to zgodne z przepisami prawa.

Okres przechowywania przez Wojewodę Opolskiego Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od  obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wynosi 10 lat.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Pani /Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

Podanie Wojewodzie Opolskiemu danych osobowych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia sprawy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu i wynika z przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 1508

Data wytworzenia: 2019-06-03 09:49:04
Data publikacji: 2019-06-03 09:49:32
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2019-06-03 09:51:28

Historia zmian artykułu:
2019-06-03 09:51:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, sortowanie
2019-06-03 09:50:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.