Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 1-25 z 462.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budwie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110PE wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia DN 90 PE na działce nr 104/1, ark. 4, obręb Grodków

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 sierpnia 2020 r. decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Opolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr IN.I.7820.8.2019.AZ z dnia 17 lipca 2019 r., dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46 (znak sprawy IN.I.7820.18.2020.WP).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu w dniu 19 sierpnia 2020 r. decyzja nr 4/G/2020 (znak sprawy IN.I.7840.8.5.2020.WP)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx072995-XXX-01/10603_L137B-Wiekszyce_002_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dz. nr 394, ark. 4 obręb Większyce, gmina Reńska Wieś

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji kończącej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej nN w ramach zadania "Modernizacja linii nN 0,4kV w miejscowośco Gościejowice w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 329 relacji Szydłów-Gracze w km 7,772 na działce PKP S.A." na dz. nr 44, ark. 1, obręb Gościejowice, gmina Niemodlin

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx293-0046400-XXX-01/11015_L293_Kaly_001 sieci łaczności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dz. nr 371/5, ark. 1 obręb Kały, gmina Murów

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. "Budowa dwutorowej linii kablowej 15 kV wraz z traktem światłowodowym zasilającej podstację trakcyjną PT Opole Groszowice" na dz. położonych w obrębie ewidencyjnym Groszowice, m. Opole

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skrócie OR) c0001916_OPO_A sieci łączności bezprzewodowej GSM dla modernizacji linii kolejowej na dz. nr 823/2, ark. 3, obręb Namysłów.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji kończącej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie pomieszczeń w budynku nr 47 na magazyn akumulatorów wraz z punktem ładowania w kompleksie wojskowym K-2348 oraz budowie utwardzonego placu manewrowego na dz. nr 1392/33, ark. 11, obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej w obrębach Górażdże, Gogolin i Przywory nr IN.I.7840.4.25.2020.MBA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: Budowa linii kolejowej E-30 na odcinku Kędzierzyn - Koźle Opole Zachodnie

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie pomieszczeń budynku nr 47 na magazyn akumulatorów wraz z punktem ładowania w kompleksie wojskowym K-2348 oraz budowie utwardzonego placu manewrowego na dz. nr 1392/33, ark. 11, obręb Polska Nowa Wieś, gmina Kompachcice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001916_OPO_A sieci łączności bezprzewodowej GSM dla modernizacji linii kolejowej na dz. nr 823/2, ark. 3, obręb Namysłów

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budwie elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej nN w ramach zadania "Modernizacja linii nN 0,4kV w miejscowości Gościejowice w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 329 relacji Dzydłów-Gracze w kn 7,772 - na działce PKP S.A" na dz. nr 44, ark. 1 obręb Gościejowice, gmina Niemodlin

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka i budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 43 w km 20+003 w m. Rudniki.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wznowienie budowy Elektrowni Wodnej Zwanowice na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 449/2, 449/5, 64/4, 640/6 obręb Stobrawa.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka – granica województwa opolskiego od km 157+300 do km 164+100.”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz do granicy województwa, na odcinku od km 57+020,00 do km 61+186,47 (l=4166,47 m).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ZRID dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe od km 80+900,00 do km 82+903,93

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr IN.I.7820.8.2019.AZ

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie linii kablowej nN na działce nr 686/140, ark. 1, jednostka ewidencyjna Prudnik-Miasto, gmina Prudnik.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45."

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO dla zadania pn.: poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr IN.I.7820.7.2019.AZ

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę ZZU na przyłączu do SRP Olesno Grottgera (znak sprawy IN.I.7840.1.44.2020.AM).

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.