Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 226-250 z 462.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej w Przyworach

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn.: „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn – Koźle, woj. Opolskie” (znak sprawy IN.I.7840.6.3.2018.WP).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zamiennej (znak sprawy IN.V.7820.1.16.2016.EA), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój od km 28+549,25 ÷ 29+ 647,38 L= 1098,13 m.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji po rozpoznaniu odwołania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle-w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Gminę Kędziezryn-Koźle

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 40+078 ÷ 41+260,20 na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie – zadanie A i nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze prowadzone w wyniku wniesienia odwołania przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu od decyzji Prezydenta Miasta Opola z 30 maja 2018 r. (znak sprawy UAB.6740.275.2018.WK) stwierdzającej wygaszenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 8/ZRID/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. (znak sprawy WB.6740.2.5.2016.AŁ) dla inwestycji polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej - ulicy Górnej w Krzanowicach.

OBWIESZCZENIE o wydaniu dec. zmieniajacej pozwolenie dot. gazociągu Zdzieszowice-Kędzierzyn DN1000, 19 km

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 41+260,20 ÷ 42+782,00 wraz z przebudową (od km 42+250,00 ÷ 42+782,00) na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji loklaizacyjnej dla zadania pn. Budowa systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej w Buszycach

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego znak sprawy IN.I.7820.16.2016.EA z dnia 4.10.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój od km 28+549,25 ÷ 29+ 647,38 L= 1098,13 m.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kompleksu wojskowego Krapkowice.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany w trybie art. 155 k.p.a. ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 7 listopada 2008 roku, znak sprawy IG.IV.-GF-7046-18/08 o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 Granica Państwa -Racibórz-Opole-Kluczbork-Złoczew, węzeł "Dąbrówka."

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr IN.I.7820.30.2017.WP z dnia 23 listopada 2017 r., obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z droga powiatową nr 1712 O w m. Walidrogi (w km 197+717,62 – 198+577,80).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nowego odcinka sieci cieplnej magistralnej preizolowanej 2xDn200/315 mm o długości około 1291,4 mb prowadzącej do hal produkcyjnych przy ul. Nyskiej 17d w technologii systemu rur preizolowanych 2xDN200/315(355)mm, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr: 1623/22, 629/20, 620/24, 963/12, 958/24, 948/12, 962/24, 621/24, 625/24 AM_1 obręb 0114 Prudnik, jednostka ewidencyjna 161004_4 Prudnik – miasto.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 poz. 1731) dla przedsięwzięcia pn. Budowa systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej w Buszycach w ramach inwestycji towarzyszącej o nazwie: Budowa gazociągu Tworóg – Kędzierzyn – Zdzieszowice – Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Obwieszczenie Woj. o wydaniu decyzji uchylającej dec. Starosty K-K na realizację inwestycji drogowej na budowie dot.odcinka.ul. Żabnik w Długomiłowicach

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie – Ziemiełowice w km 45+800 – 49+200.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa autostrady A-4 w rejonie gm. Leśnica. Poprawa odwodnienia autostrady A-4 w rejonie gminy Leśnica.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra – Pokój w km 27+300 do km 28+550.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap III. Zadanie 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza – granica województwa w km 38+285 do km 41+744” w zakresie dotyczącym rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 901 – ul. Opolska z drogą gminną nr 105664O – ul. Stare Osiedle oraz Nr 105672O – ul. Topolowa (na odcinku od km 39+533,00 do km 39+647,50).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr IG.V-DB-7111-4-11/10 z dnia 09.06.2010 r., obejmująca rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 46 Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny (ul. Szlak Chrobrego, ul. Ujejskiego) w Nysie w km 52+687 do km 53+100 z drogą powiatową 2175 O (ul. Mostowa) oraz drogą gminną nr 106856 O (ul. Kościuszki).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o zawieszeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Opola nr 5/17 z 12 maja 2017 r. o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulic: Niemodlińskiej - Ks. Bolesława Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu z przyłączem.

Obwieszczenie Woj. o wydaniu dec.uchylającej w części decyzję Starosty Opolskiego ZRID dot. drogi w Brynicy

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy” obejmującej budowę drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku od km 5+200,00 do km 5+214,55 (L= 14,55 m) i nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zmieniającej ZRID dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowejw Dobrzeniu Wlk.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.