Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 51-75 z 462.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie dworca kolejowego Olesno Śląskie na dz. nr 1726/3, obręb ewidencyjny Olesno

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. „Przebudowa podstacji trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na dz. nr 35, ark. 4, obręb Groszowice, miasto Opole.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie zbiornika retencyjnego minimalizującego ilość wód opadowych odprowadzanych do rowu komunalnego z terenu kompleksu wojskowego 2706 10 Blog w Opolu, na dz. nr 1/7 i 9/2, ark. 27, obręb Półwieś, m. Opole

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę wiaduktu kolejowego, w km 14,893 linii nr 287 Opole Zachodnie – Nysa nad ul. Kolejową w Szydłowie o chodnik służbowy, wykonywaną w ramach zadnia inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 37/9 AM 1, obręb 0004 Szydłów, jednostka ewidencyjna: 160912_2 Tułowice.

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji gazowej Q=4000 Nm³/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórkę istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Przyłączenie PSG Krapkowice Otmęt”, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 106/2 obręb 0011 Krapkowice, jednostka ewidencyjna 160502_4 Krapkowice – miasto. (IN.I.7840.8.1.2020.AZ)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. „Regulacja prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym Januszkowice i przebudowa tamy rozdzielczej od wody dolnej, w celu poprawy warunków korzystania z wód i przeprowadzania wód powodziowych, wraz z wykonaniem opaski brzegowej.” (IN.I.7840.6.1.2020.AM)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”(IN.I.7820.10.2020.AM).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 251, ark. 1 obręb Jasiona, gmina Zdzieszowice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 491/16, ark. 2, obręb Nowy Świętów, gmina Głuchołazy

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 1726/3, obręb Olesno

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr 1/7 i 9/2, ark. 27, obręb Półwieś, miasto Opole

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego na dz. nr 77, ark 4, obręb Łomnica, gmina Olesno

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o pozwoleniu na budowę dotyczącej linii kolejowej nr 132 Opole Groszowice - Opole Zachodnie w zakresie dotyczącym robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie bądź rozbiórce istniejącej infrastruktury oraz budowie nowej, na odcinku od km 97,210 do km 101,100

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę istniejącej śluzy pociągowej oraz przebudowę istniejącej śluzy małej poprzez jej rozbiórkę i budowę w jej miejscu śluzy o parametrach 190 m długości użytkowej i 12 m szerokości użytkowej, na stopniu wodnym „Januszkowice”(IN.I.7840.2.2.2020.WP)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy Moszna) - Moszna" w ramach projektu: " Czas na rower - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w aglomeracji opolskiej."

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę jazu sektorowego Dobrzeń wraz ze sterownią jazu, przepławką i obiektami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap II”, realizowanej na nieruchomościach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1759/67, 1426/10 obręb 0035 Dobrzeń Wielki oraz 1160/78, 597/82, 598/82, 404/91, 408/82, 548/73, 546/73, 549/73, 592/17, 590/16, 596/83, 577/16, 573/16, 565/17, 581/16, 547/73 obręb 0036 Dobrzeń Mały, jednostka ewidencyjna 160903_2 Dobrzeń Wielki.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę jazu sektorowego Krępa wraz ze sterownią jazu, przepławka i obiektami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap II.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę nadbrzeża wraz z obiektami towarzyszącymi w ramach inwestycji: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie - etap II”.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R nr c0002293_OPO_A dla modernizacji linii kolejowej na dz. nr 428/2, ark. 5, obręb Bąków, jedn. ew. Kluczbork-obszar wiejski

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 1430, na dz. nr 77, ark. 4, obręb Łomnica, gmina Olesno

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku warsztatu stolarskiego na magazyn produktów i materiałów MPS oraz jego przebudowie, wykonaniu przyłączy i zagospodarowaniu terenu wokół budynki realizowanej w ramach zadania "Przebudowa budynku nr 11 z warsztatu stolarskiego na magazyn produktów i materiałów MPS w składzie Polska Nowa Wieś" na dz. nr 1392/10, ark/ 11, obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe (od km 80+900,00 do km 82+903,93) - znak sprawy IN.I.7820.4.2020.WP

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na odbudowę jazu piętrzącego w km 17+400 rzeki Osłobłoga, budowę małej elektrowni wodnej, przepławki dla ryb oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania p.n. „Rewitalizacja (odbudowa) ruchomego jazu piętrzącego w miejscowości Rzepcze w km 17+400 rzeki Osłobłoga wraz z budową przepławki dla ryb oraz infrastruktury towarzyszącej” znak sprawy IN.I.7840.2.1.2020.WP.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 października 2019 r., znak IN.I.746.21.2019.AB dot. budowy infrastruktury wodociągowej dla celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych w Kompleksie Wojskowym w Jastrzębiu w gminie Namysłów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.