Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 76-100 z 462.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p. n. "Rozbiórka istniejącej rampy ładunkowej i budowa nowej rampy przy bocznicy kolejowej nr 611" w kompleksie wojskowym nr 2347, na dz. nr 1345/1, ark. 8 w obrębie Komprachcice, gmina Komprachcice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pod nazwą "Dostosowanie infrastruktury na potrzeby namiernika TCI-802 w m. Pawłów na potrzeby JW. 3411" na dz. nr 323, ark. 1 obręb ewidencyjny Kruszyna oraz nr 380, ark. 1 obręb ewidencyjny Pawłów, gmina Skarbimierz

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na rozbiórce napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowie kablowej, podziemnej sieci elektroenergetycznej 15 kV na dz. nr 4, ark. 4, obręb ewidencyjny Grabczok, w miejscowości Mańczok, gmina Murów

Obwieszczenie Wojewody o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. "Rozbiórka istniejącej rampy ładunkowej i budowa nowej rampy przy bocznicy kolejowej nr 611" w kompleksie wojskowym nr 2347 w Kompachcicach na dz. nr 1345/1 w obrębie ewidencyjnym Komprachcice, gmina Komprachcice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku warsztatu stoarskiego na magazyn produktów i materiałów MPS oraz jego przebudowie, wykonaniu przyłaczy i zagospodarowania terenu wokół budynku na dz. nr 1392/10, ark. 11, obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R nr c0002293_OPO_A dla modernizacji linii kolejowej na działce oznaczonej w operacie ewdiencji gruntów i budynków numerem 428/2 AM-5 obręb 00002 Bąków, jednostka ewidencyjna Kluczbork-obszar wiejski

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Dostosowanie infrastruktury na potrzeby namiernika TCI-802 w m. Pawłów na potrzeby J.W.3411" na dz. nr 323, ark. 1 obręb ewidencyjny Kruszyna oraz nr 380, ark. 1 obręb ewidencyjny Pawłów, gmina Skarbimierz

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanym postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie wieży antenowej radiołączności kolejowej na stacji Łambinowice na dz. nr 149/1, ark. 1 obręb Łambinowice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanym postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie dwóch elektroenergetycznych kablowych linii 110 kV wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą do zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski na dz. nr 388/94, 801/118, 615/117, 614/117 i 88, ark. 1 obręb ewidencyjny Chróścina, gmina Dąbrowa

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie dwóch elektroenrgetycznych linii kablowych 110 kV wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą do zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski na dz. nr 388/94, 801/118, 615/117, 614/117 i 88, ark. 1, obręb ewidencyjny Chróścina, gmina Dąbrowa

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 288 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na dz. nr 808, ark. 5 obręb Skoroszyce, gmina Skoroszyce

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym o nazwie "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole realizowanych w ramach projektu "rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa Opole"" na dz. nr 818, ark. 1 obręb Sowin, gmina Łambinowice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję Starosty Strzeleckiego z 7.11.2019 r. nr GKN.6821.8.2018.TC w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w obrębie Olszowa, gm. Ujazd - działka nr 259/18

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego o odmowie uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa łącznika między ul. Kosynierów i ul. Łąkową a ul. Bukową oraz przebudowy i rozbudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51 w Kędzierzynie-Koźlu - IN.I.7821.1..2019.MP/MHB

Obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46 (znak sprawy IN.I.7820.8.2019.AZ).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę mostu przez rzekę Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr: 1/3 AM_42; 40/22, 40/23, 39/2, 44, 43, 31/1, 12, 33/1, 33/2, 33/3, 10/3, 37/2 AM_24; 18/5 AM_41 obręb 0103 Opole, jednostka ewidencyjna 166101_1 Opole miasto.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów wraz z budową objazdu oraz mostu tymczasowego, na odcinku od km 39+479,40 do km 39+722,22 (l=242,82m).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa - Opole realizowanych w ramach projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa - Opole," na dz. 818 AM_1 obręb Sowin, gm. Łambinowice (IN.I.746.36.2019.AB).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie wieży antenowej radiołączności kolejowej na stacji Łambinowice (IN.I.746.40.2019.AB).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 288 dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie dwóch elektroenergetycznych kablowych linii 110kV wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą do zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski (IN.I.746.38.2019.AB).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: .: Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Jemielnica w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 110+874 w m. Zawada wraz z budową objazdu oraz mostu tymczasowego, na odcinku od km 110+792,04 do km 110+999,21 (L=207,17 m) - znak sprawy IN.I.7820.32.2019.WP.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulicy Prószkowska – Mehla – Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu w ramach rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 3/2019 z 2 października 2019 r. i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.