Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 126-150 z 462.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Opola nr 2/19 z 25 czerwca 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej gminnej (bez numeru) od skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 103779 O- ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 103812 O – ul. Leona Powolnego w Opolu – od km 0+002,75 do km 0+165,53.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 w miejscowości Prószków.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej , pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Bzionków – Dobrodzień w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień ETAP I; ETAP II” – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901.

Obwieszcz. o dec. dot. lokalizacji inii kolej.j Opole Groszowice- Opole Zach.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa części kablowo-napowietrznej linii LPN relacji PT Wilków Namysłowski - PT Oleśnica od PT Wilków do graniczy utrzymania km 117,500 linia kolejowa nr 143, z napowietrzno-kablowej na kablową."

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej w Opolu (droga wojewódzkiej nr 423 w km 4+008,46 – 4+457,64 oraz droga gminna 103793 O w km 0+618,51 – 0+872,72).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn. Przebudowa linii nn w miejscowości Prudnik ul. Powstańców Śląskich w skrzyżowaniu i wzdłuż linii kolejowej nr 137 relacji Katowice-Legnica w km 109,765 do 109,867, na działce nr 485/199 AM_6 obręb Prudnik.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na rozbiórce napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV i budowie kablowej, podziemnej sieci elektroenergetycznej 15kV na dz. 4 AM_4 obręb Grabczok, m. Mańczok

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji na terenie zamkniętym dla składu Krapkowice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w Prószkowie - nr IN.I.7820.24.2019.WP

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Bzionków-Dobrodzień - IN.I.7820.27.2019.AM

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - Budowa drogi serwisowej wzdłuż obwodnicy Malni i Choruli na działkach nr 746/1, 749/2, 752/3 - IN.I.7820.21.2019.AM

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 4087 na odcinku Pogórze-Łącznik - IN.I.7820.20.2019.WP

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji (znak sprawy: IN.I.7821.4.2018.ATŚ) umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzję Prezydenta Miasta Opola nr 5/17 z 12 maja 2017 r. o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulic: Niemodlińskiej - Ks. Bolesława Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu z przyłączem

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na rozbudowie mostu w km 36,810 linii kolejowej nr 287 o chodnik służbowy.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. „Przebudowa linii n/n w miejscowości Prudnik, ul. Powstańców Śląskich w skrzyżowaniu i wzdłuż linii kolejowej nr 137 relacji Katowice-Legnica w km od 109,765 do 109,867.”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. „Budowa infrastruktury wodociągowej dla celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych w Kompleksie Wojskowym w Jastrzębiu.”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na: „Przebudowie budynku na potrzeby 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu.”

Obwieszczenie o zmianie pozwolenia na ralizacje inwestycji przeciwpow. w Kędzierzynie Koźlu na potoku Lineta

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice, obejmującej: linię kolejową nr 136 Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice od km 0,206 do km 37,511 oraz linię kolejową nr 132 Bytom – Wrocław Główny od km 94, 281 do kim 97,210, w ramach zadania „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód."

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Modernizacja składu Krapkowice."

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów wraz z budową objazdu oraz mostu tymczasowego, na odcinku od km 39+479,40 do km 39+722,22 (l=242,82m).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. lokalizacji dot. Modernizacji Składu Krapkowice

Obwieszczenie o wydaniu dec. na rozbudowę drogi woj. w m. Brzeźce po wznowieniu postępowania

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.