Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 151-175 z 462.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. decyzji ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi woj. nr 407 na odc. Pogórze – Łącznik

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn.: „Fragmentaryczny remont zniszczonej zabudowy regulacyjnej wraz z wykonaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych na wody miarodajne i kontrolne rz. Białej Głuchołaskiej w m. Głuchołazy” odcinek km 20+670 – 21+410 rz. Białej Głuchołaskiej.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji na budowę zbiornika małej retencji Kolejka nr 02-14/P/01/UE/a/10-3 zlokalizowanego w oddziale nr 616g i 617c w Leśnictwie Kolejka, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr: 1964, 1969, 1725 obręb 0039 Kolonowskie, jednostka ewidencyjna 161103_4 Kolonowskie miasto.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji z 5.08.2019 r. nr IN.I.7821.3.2019.MHB uchylającej w całości decyzję Starosty Nyskiego zezwalającej na realizację rozbudowy dróg gminnych w Jarnołtówku (etap I) dot. działek w obrębach Jarnołtówek i Sławniowice, gm. Głuchołazy

obwieszczenie o wszczęciu postepownia dot. lokalalizacji linii kolejowej w Opolu

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 73+588,65 do km 74+451,00 w miejscowości Paczków.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska odcinek od km 0+000,00 do km 3+690,05.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ostateczną Wojewody Opolskiego nr 117/W/2011 z 8 grudnia 2011 r. znak sprawy IN.V.7840.2.17.2011.WL, zmienioną decyzją Wojewody Opolskiego nr 117/W/2011 z 17 listopada 2015 r. znak sprawy IN.V.7840.2.9.2015.EA dotyczącą „Modernizacji śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej. Etap II Śluza Sławęcice w km 15+190 Kanału Gliwickiego” w zakresie korekty lokalizacji rurociągu przerzutowego wody – komora wlotowa wraz z dopływem oraz dalb z pomostami w awanportach, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 420/1 obręb 0091 Sławęcice, jednostka ewidencyjna 160301_1 Kędzierzyn -Koźle oraz 2219/1 obręb 0087 Ujazd, jednostka ewidencyjna 161106_4 Ujazd. (IN.I.7840.2.6.2018.AZ)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ostateczną Wojewody Opolskiego nr 118/W/2011 z 8 grudnia 2011 r. znak sprawy IN.V.7840.2.18.2011 WL, zmienioną decyzją Wojewody Opolskiego nr 118/W/2011 z 17 listopada 2015 r. znak sprawy IN.V.7840.2.7.2015.EA dotyczącą „Modernizacji śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej Etap II” Śluza Nowa Wieś w km 7+800 Kanału Gliwickiego, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1742/5 obręb Kędzierzyn i 589/1 obręb Blachownia, jedn. ewidencyjna 160301_1 Kędzierzyn-Koźle

obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na rozbudowę jazu Więcmierzyce

obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę ruruciągu kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. zmiany decyzji PRIP 6.3.2017 dot. wału przeciwpowodziowego w Kędzierzynie Koźlu

Obwieszczenie o wydani decyzji o zezwoleniu na budowę obiektu radiokomunikacyjnego OR Kluczbork w Bogdańczowicach

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie” na odcinku od km 00+000,00 do km 0+193,05 (l= 193,05 m).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę systemu infrastruktury pasażerskiej w zakresie inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole.” Przebudowa peronu kolejowego przystanku osobowego Mańkowice wraz z dojściem, wyposażeniem i infrastrukturą.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę systemu infrastruktury pasażerskiej w zakresie inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole.” Przebudowa peronu kolejowego przystanku osobowego Wyszków Śląski wraz z dojściem, wyposażeniem i infrastrukturą.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę zbiornika małej retencji Mosty nr 02-14/P/01/UE/a/10-4 zlokalizowanego w oddziale nr 105L w Leśnictwie Mosty, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 2108 obręb 0062 Piotrówka, jednostka ewidencyjna 161102_2 Jemielnica.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. „Fragmentaryczny remont zniszczonej zabudowy regulacyjnej wraz z wykonaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych na wody miarodajne i kontrolne rz. Białej Głuchołaskiej w m. Głuchołazy” odcinek km 20+670 – 21+410 rz. Białej Głuchołaskiej.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 72+588,65 do km 74+451,00 w miejscowości Paczków.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie w zakresie linii nr 136 od km 23,150 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210 w branżach dotyczących elektroenergetyki do 1 kV oraz odwodnienia.

obwieszczenie Wojewody Opolskiego w związku z wydaną w dniu 5 czerwca 2019 r. decyzja nr 37/K/2019 (znak sprawy IN.I.7840.3.4.2019.WP) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę mostu kolejowego w km 0,539 linii kolejowej nr 136 w km 64,701 linii kolejowej nr 137 (rzeka Kłodnica)most w torach nr 2 oraz w torze nr 1 „strzeleckim”, przebudowę mostu kolejowego i w km 0,539 linii kolejowej nr 136 w km 64,701 linii kolejowej nr 137 (rzeka Kłodnica) most w torze nr 1 oraz przebudowę mostu kolejowego w km 2,528 linii kolejowej nr 136 Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice (Kanał Gliwicki) w ramach projektu pn.: Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” – w zakresie linii nr 136 od km 0,206 do km 37,511 oraz linii 132 od km 94,281 do 97,210.

obwieszczenie Wojewody Opolskiego w związku z wydaną w dniu 4 czerwca 2019 r. decyzja nr 12/Z/2019 (znak sprawy IN.I.7840.4.12.2019.WP) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę systemu infrastruktury pasażerskiej w zakresie inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole.” Budowa peronu kolejowego przystanku osobowego Nysa Wschodnia wraz z dojściem, wyposażeniem i infrastrukturą.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulic Prószkowska (drogi wojewódzkiej nr 414) – Mehla (drogi gminnej nr 106352 O) – Wyszomirskiego (drogi gminnej nr 103652 O) w Opolu

obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dot. linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.