Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: Budowa linii kolejowej E-30 na odcinku Kędzierzyn - Koźle Opole Zachodnie - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę linii kolejowej

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art.9o ust. 6 i 8 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1053 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę pn.: „Przebudowa linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Opole Zachodnie” w zakresie dotyczącym remontu: wiaduktu w km 0,657, mostu w km 6,891, mostu  w km 8,285, przepustu w km 17.392, przepustu w km 30,498 na działkach nr 258/2/ obręb 0003 Górażdże jednostka ewidencyjna Gogolin AM 3, nr 1626/406, 1623/398, 1620/393 obręb 0112 Przywory jednostka ewidencyjna Tarnów Opolski AM3.

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie materiałów dowodowych. Czynności tych można dokonać w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu – Wydział Infrastruktury i Nieruchomości w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy w toku postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym zamieszczonego w ewidencji gruntów
i budynków. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysyłane pod dotychczasowym adresem pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Wojewoda wysyła niniejsze  zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie 
ww. decyzji wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczenia i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Wytworzył(a): Piontek Wioleta
Wprowadził(a): Piontek Wioleta
Opublikował(a): Piontek Wioleta
Liczba wyświetleń: 320

Data wytworzenia: 2020-08-20 10:47:09
Data publikacji: 2020-08-20 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Piontek Wioleta
Data ostatniej zmiany: 2020-08-20 10:47:12

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.