Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ZRID nr IN,I.7820.7.2019.AZ - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

 

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 11f ust. 3  ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1474 ze zm.), art. 72 ust 6
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m ,

że na wniosek z 20 marca 2020 r. Teresy Sobel - Wiej Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg
w Opolu, występującej w imieniu Prezydenta Miasta Opola na podstawie pełnomocnictwa
nr OR-III.0052.2.25.2019 z 1 marca 2019 r., w dniu 17 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Opolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr IN.I.7820.7.2019.AZ z dnia 15 lipca 2019 r., dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska odcinek od km 0+000 do km 3+690,05” w zakresie zapisów punktu VI ww. decyzji w zakresie stwierdzenia nabycia nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających nr:

Lp.

Nr działki ewidencyjnej pierwotnej

Nr działki po podziale
do przejęcia

Arkusz mapy

Obręb

Gmina

1.

15

15/3

7

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

2.

16

16/3

7

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

3.

2

2/2

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

4.

4/2

4/4

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

5.

5/2

5/4

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

6.

6/2

6/4

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

7.

10/2

10/5

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

8.

11/2

11/5

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

9.

12/2

12/5

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

10.

13/2

13/4

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

11.

14/2

14/4

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

12.

7

7/2

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

13.

15/2

15/4

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

14.

28

28/2

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

15.

29

29/1

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

16.

30

30/2

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

17.

31

31/1

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

18.

38

38/1

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

19.

39

39/1

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

20.

40

40/2

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

21.

42

42/1

6

0139 Wójtowa Wieś

m. Opole

 

 

 na rzecz Miasta Opola na prawach powiatu.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać
się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu – Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub e-mail (nr telefonu 774524403 lub e-mail ) w godzinach pracy Urzędu.

Wytworzył(a): Piontek Wioleta
Wprowadził(a): Piontek Wioleta
Opublikował(a): Piontek Wioleta
Liczba wyświetleń: 116

Data wytworzenia: 2020-08-19 12:50:14
Data publikacji: 2020-08-19 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Piontek Wioleta
Data ostatniej zmiany: 2020-08-19 12:50:17
Zarchiwizowano: 2020-09-17 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.