Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ZRID dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe od km 80+900,00 do km 82+903,93 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

 

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 11f ust. 3  ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1474 ze zm.), art. 72 ust 6
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m ,

że na wniosek z 23 stycznia 2020 roku, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Pana Marcina Bronkiewicza – p. o Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa (nr O.OP.D-1.011.65.2019.kg) z 2 stycznia 2020 r. w dniu 21 lipca 2020 r. została wydana decyzja (znak sprawy IN.I.7820.4.2020.WP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe od km 80+900,00 do km 82+903,93.

Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki :

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi krajowej nr 45:

L.p.

Numer działki

Numer działki po podziale przeznaczona pod inwestycję

Numer działki po podziale znajdująca się poza inwestycją

Obręb

Gmina

Arkusz mapy

1

206/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

2

1142

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

3

205/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

4

205/4

205/5

205/6

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

5

205/3

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

6

204/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

7

110/3

110/4

110/5

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

8

143/4

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

9

143/5

143/9

143/10

143/11

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

10

110/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

11

143/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

12

143/2

143/7

143/6

143/8

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

13

112/8

112/12

112/13

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

14

112/7

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

15

112/9

112/14

112/15

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

16

112/6

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

17

142/3

142/4

142/5

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

18

142/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

19

141/3

141/4

141/5

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

20

141/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

21

140/3

140/4

140/5

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

22

140/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

23

139/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

24

139/2

139/6

139/7

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

25

113/2

113/3

113/4

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

26

147/4

147/5

147/6

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

 

27

147/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

28

113/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

29

138/3

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

30

138/2

138/5

138/6

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

31

1145/2

1145/3

1145/4

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

32

148/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

33

149/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

34

150/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

35

151/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

36

152/3

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

37

137/3

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

38

152/4

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

39

138/4

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

40

137/4

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

41

156/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

42

284/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

43

285/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

44

286/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

45

286/2

286/8

286/9

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

46

287/6

287/7

287/8

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

47

285/3

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

48

286/6

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

49

287/3

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

50

287/4

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

51

287/5

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

52

288/3

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

53

289/3

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

54

290/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

55

277/6

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

56

277/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

57

277/2

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

58

278/6

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

59

278/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

60

278/2

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

61

266/10

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

62

266/6

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

63

266/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

64

263/4

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

65

263/5

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

66

260/5

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

67

260/13

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

68

260/11

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

69

260/22

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

70

259/3

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

71

255/10

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

72

260/12

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

73

259/2

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

74

254/7

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

75

255/7

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

76

255/5

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

77

260/24

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

78

260/32

260/50

260/51

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

79

246/3

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

80

247/3

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

81

248/3

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

82

249/5

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

83

250/4

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

84

251/4

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

85

252/2

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

86

253/2

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

87

254/6

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

88

254/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

89

255/4

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

90

260/10

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

91

255/8

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

92

251/5

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

93

249/7

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

94

252/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

95

253/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

96

254/8

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

97

254/9

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

98

252/6

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

99

253/3

253/5

253/4

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

100

254/5

254/11

254/10

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

101

255/9

255/13

255/12

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

102

250/5

250/9

250/10

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

103

249/6

249/9

249/10

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

104

248/4

248/5

248/6

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

105

249/8

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

106

251/8

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

107

247/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

108

249/3

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

109

250/8

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

110

250/7

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

111

251/7

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

112

250/6

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

113

251/6

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

114

252/4

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

115

252/5

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

116

246/4

246/5

246/6

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

117

246/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

118

213/4

213/6

213/7

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

119

213/1

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

120

159

-

-

0001 Dąbrowa Górna

Krapkowice

1

 

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi gminnej nr 106216 O

L.p.

Numer działki

Numer działki po podziale przeznaczona pod inwestycję

Numer działki po podziale znajdująca się poza inwestycją

Obręb

Gmina

Arkusz mapy

1

110/3

110/5

110/4

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

2

199/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

3

200/1

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

4

201/5

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

5

201/3

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

6

143/5

143/10

143/9

143/11

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

7

143/2

143/6

143/7

143/8

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

8

111/2

111/3

111/4

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

9

110/2

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

10

208/43

-

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

 

  • poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

Lp.

Numer działki

Numer działki po podziale

Obręb

Gmina

Arkusz mapy

1.

205/4

205/6

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

2.

204/2

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

3.

203/3

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

4.

202/3

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

5.

144

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

6.

143/5

143/11

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

7.

112/8

112/13

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

8.

208/44

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

9.

111/2

111/4

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

10.

143/2

143/8

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

11.

1145/2

1145/4

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

12.

151/6

-

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

13.

138/2

138/6

0006 Rogów Opolski

Krapkowice

1

14.

260/32

260/51

0001 Dąbrówka Górna

Krapkowice

1

 

 

 treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać
się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu – Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub e-mail (nr telefonu 774524403 lub e-mail ) w godzinach pracy Urzędu.

Wytworzył(a): Piontek Wioleta
Wprowadził(a): Piontek Wioleta
Opublikował(a): Piontek Wioleta
Liczba wyświetleń: 347

Data wytworzenia: 2020-08-07 07:40:47
Data publikacji: 2020-08-07 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Piontek Wioleta
Data ostatniej zmiany: 2020-08-07 07:41:03

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.