Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Urbanistyki - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Urbanistyki


Imię i nazwisko Kierownika - Magdalena Turek II instancja    Telefon 77 45-24-519


Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)
I instancja:

1. Prowadzenie spraw w zakresie  (art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszejinstancji jest wojewoda) obiektów i robót budowlanych jako organ I instancji:

 • udzielanie pozwoleń na budowę,
 • wydawanie dzienników budowy,
 • przyjęcia zgłoszeń robót budowlanych,
 • zezwalanie na realizację inwestycji drogowych (w zakresie dróg wojewódzkich i krajowych),
 • zezwalanie na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
 • udzielanie pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • prowadzenie w formie elektronicznej rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę (z wyłączeniem terenów zamkniętych) oraz bieżące przesyłanie ich drogą elektroniczną do organu wyższego stopnia),
 • prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę dla terenów zamkniętych,
 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do obiektów i robót budowlanych,
 • prowadzenie sprawozdawczości dla Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 • przekazywanie do organów podatkowych ostatecznych decyzji: o pozwoleniu na budowę, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji, w zakresie lotniska użytku publicznego.

II instancja:
1. Prowadzenie w ramach działania organu wyższego stopnia nad starostami (Prezydentem Miasta Opola) postępowań w sprawach:

 • administracji architektoniczno-budowlanej
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg powiatowych i gminnych;

2. Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji organów stopnia podstawowego z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej,
3. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków z zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej oraz w sprawach zezwoleń na realizację inwestycji drogowej dla dróg powiatowych i gminnych,
4. Udział w kontrolach organów stopnia podstawowego,
5. Comiesięczne kontrole terminowości wydanych przez organ I instancji decyzji,
6. Rozpatrywania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz udział w rozprawach jako pełnomocnik Wojewody Opolskiego.

 

Zagospodarowanie przestrzenne:

1. Kontrola zgodności z prawem miejscowych planów i studiów, miejscowych planów rewitalizacji, uchwał intencyjnych oraz uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;
2. Wydawanie decyzji lokalizacyjnych/ o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych;
3. Opiniowanie i uzgadnianie projektów planów wojewódzkich, miejscowych planów, studiów oraz projektów decyzji lokalizacyjnych;
4. Kontrola terminowości wydawanych decyzji lokalizacyjnych przez wójtów/ burmistrzów/ prezydentów miast;
5. Wprowadzanie złóż kopalin do studiów – wydawanie zarządzeń zastępczych.
6. Opracowywanie audytu krajobrazowego i przygotowanie projektu zarządzenia zastępczego przyjmującego audyt krajobrazowy.

Pliki do pobrania
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.

Dyrekcja Wydziału

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 12477

Data wytworzenia: 2016-11-15 12:51:23
Data publikacji: 2016-11-15 12:54:11
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2019-01-16 10:55:07

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 39810

Data wytworzenia: 2016-11-02 07:49:51
Data publikacji: 2016-11-02 07:50:19
Ostatnio aktualizował(a): Mistygacz Jolanta
Data ostatniej zmiany: 2017-02-03 14:54:35

Oddział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Zabużańskiego

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 5831

Data wytworzenia: 2016-12-20 12:28:44
Data publikacji: 2016-12-20 12:28:48
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2018-03-08 14:49:39

Oddział Infrastruktury, Środowiska i Rolnictwa

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 6475

Data wytworzenia: 2016-12-20 12:34:59
Data publikacji: 2016-12-20 12:35:02
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 12:56:56

Oddział Programów Rządowych i Europejskich

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 3962

Data wytworzenia: 2016-12-20 13:05:39
Data publikacji: 2016-12-20 13:05:42
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2016-12-20 13:05:42

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 11436

Data wytworzenia: 2016-12-20 12:17:10
Data publikacji: 2016-12-20 12:17:13
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2019-05-29 09:42:10

Historia zmian artykułu:
2019-05-29 09:42:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech, usunięto nieaktualny zapis dot. zastępcy kierownika oddziału
2017-03-22 11:53:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zolowska Agata, edycja
2017-03-22 11:42:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zolowska Agata, zmiana danych
2016-12-20 12:45:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech, v. 7
2016-12-20 12:31:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech, v. 5
2016-12-20 12:30:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech, v. 4
2016-12-20 12:20:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech, v. 2
2016-12-20 12:19:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.