Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Księgowości i Budżetu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa oddziału

Oddział Księgowości i Budżetu

Kierownik

Wioletta Miłuch

Telefon

77 45 24 256

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

1) opracowywanie rocznego planu finansowego rozdziału 75011 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych;

2) opracowywanie planów finansowych wydatków budżetowych w rozdziale 75011, w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania, w ramach realizacji „budżetu zadaniowego”;

3) sporządzanie sprawozdawczości finansowej z realizacji wydatków budżetowych z rozdziału 75011, w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania, w ramach realizacji „budżetu zadaniowego”;

4) współpraca przy opracowywaniu planów finansowych wydatków budżetowych pozostałych działów, których dysponentami z upoważnienia Wojewody są dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu;

5) prowadzenie pełnej obsługi księgowo – finansowej dochodów oraz wydatków budżetowych Urzędu;

6) prowadzenie technicznej obsługi księgowo – finansowej działów budżetu Wojewody, których dysponentami z upoważnienia Wojewody są dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu;

7) prowadzenie technicznej obsługi w zakresie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków i zobowiązań Funduszu Skarbu Państwa;

8) wystawianie not księgowych, faktur VAT z tytułu należności wynikających z zawartych umów najmu i użyczenia obiektów będących we władaniu Urzędu oraz z tytułu innych należności;

9) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7;

10) sprawowanie kontroli formalno- rachunkowej dokumentów księgowych;

11) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie „budżetu tradycyjnego” oraz „budżetu zadaniowego”;

12) wystawianie poleceń przelewów do właściwych banków i terminowe regulowanie zobowiązań na podstawie faktur, rachunków, list płatniczych i innych dokumentów księgowych;

13) dokonywanie analizy kont księgowych oraz wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty i podejmowanie odpowiednich czynności w celu egzekwowania należności;

14) sporządzanie dla kierownictwa Urzędu comiesięcznych informacji z realizacji wydatków budżetowych Urzędu i innych działów budżetu Wojewody;

15) prowadzenie ewidencji planu finansowego wydatków oraz planu finansowego niewygasających wydatków Urzędu i pozostałych działów budżetu Wojewody;

16) prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania środków budżetowych obciążających plan finansowy wydatków;

17) prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych Urzędu;

18) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych Urzędu oraz zaangażowania planu wydatków Urzędu i pozostałych działów budżetu Wojewody;

19) sporządzanie informacji do kwartalnej sprawozdawczości z realizacji wydatków i stanu zobowiązań Funduszu Skarbu Państwa;

20) sporządzanie miesięcznych informacji o stanie wykorzystanych środków, otrzymanych z Funduszu Skarbu Państwa;

21) odprowadzanie dochodów budżetowych Urzędu na rachunek dochodów budżetu państwa;

22) analizowanie terminowości wpłat należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych OUW oraz podejmowanie czynności z dochodzeniem tych należności, zgodnie z odpowiednim trybem postępowania egzekucyjnego;

23) sporządzanie rocznych sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych oraz o działalności inwestycyjnej;

24) prowadzenie bieżącej analizy wydatków i zaangażowania środków budżetowych obciążających plan finansowy Urzędu;

25) rozliczanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracownikom Urzędu oraz wprowadzanie rozliczonych kosztów do „Centralnego rejestru poleceń wyjazdów służbowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego”, prowadzonego w systemie elektronicznym;

26) wprowadzanie do informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR planów finansowych (układ wykonawczy) i sprawozdań finansowych z realizacji dochodów i wydatków Urzędu, pozostałych działów, których dysponentami z upoważnienia Wojewody są dyrektorzy poszczególnych wydziałów oraz bilansu Urzędu;

27) sporządzanie harmonogramów rocznych dochodów i wydatków dla Urzędu i pozostałych działów, których dysponentami z upoważnienia Wojewody są dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu oraz dokonywanie jego aktualizacji w związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami planu wydatków budżetowych z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;

28) składanie miesięcznych dziennych zapotrzebowań na środki finansowe na wydatki Urzędu i pozostałych działów Wojewody w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR i dokonywanie ich korekt;

29) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;

30) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków dla budżetu środków europejskich;

31) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów będących na stanie magazynów obrony cywilnej Urzędu;

32) prowadzenie księgowości konta „sum depozytowych” i „sum na zlecenie” Urzędu;

33) sporządzanie bilansu z działalności Urzędu, a także zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz rachunku zysków i strat jednostki;

34) prowadzenie ewidencji księgowej i sporządzanie miesięcznych informacji z realizacji planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 1978

Data wytworzenia: 2014-11-13 21:23:55
Data publikacji: 2014-11-13 21:24:59
Ostatnio aktualizował(a): Gabriel Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2016-04-01 09:40:26
Zarchiwizowano: 2016-11-02 06:59:56

Historia zmian artykułu:
2016-04-01 09:40:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Gabriel Katarzyna, aktualizacja metryczki
2016-03-02 09:34:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Przybylska Ewa, zmiana treści
2014-11-13 21:29:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.