Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Oddział Płac i Rozliczeń Finansowych - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa oddziału

Oddział Płac i Rozliczeń Finansowych    

Imię i nazwisko Kierownika

Katarzyna Rączka

Telefon

77 45 24 665

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

 prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu;

2) prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania;

3) zaopatrywanie w bloczki mandatowe organów upoważnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

4) ewidencja przyjętych i wydanych depozytów;

5) sporządzanie wszelkich list płatniczych;

6) prowadzenie dokumentacji dotyczących ubezpieczenia społecznego;

7) naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

8) ustalanie wykonania funduszu płac na koniec każdego miesiąca;

9) wyliczanie oszczędności funduszu płac;

10) obliczanie podatków od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umów – zleceń, umów o dzieło;

11) prowadzenie indywidualnych kartotek dotyczących wypłaconych wynagrodzeń;

12) sporządzanie informacji pracownikom o wypłaconych wynagrodzeniach;

13) przygotowanie i uzgodnienie danych do programu „Płatnik”;

14) wystawianie imiennych poleceń przelewów w zakresie wynagrodzeń;

15) sporządzanie przelewów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

16) sporządzanie rocznej deklaracji do Urzędu Skarbowego z zakresu wynagrodzeń, umów – zlecenia i umów o dzieło;

17) sporządzanie miesięcznych raportów o wysokości naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

18) elektroniczne przekazywanie informacji do ZUS;

19) wystawianie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz potrąconych zaliczkach na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT –11);

20) indywidualne roczne rozliczanie pracowników na podstawie złożonych oświadczeń (PIT – 40);

21) wystawianie rocznych informacji do ZUS o uzyskanych przychodach pracowników będących emerytami i rencistami;

22) bieżące wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracownika;

23) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych o wypłaconych wynagrodzeniach;

24) indeksowanie dochodów byłych pracowników, jako podstawy do przeliczenia świadczeń emerytalnych i rentowych;

25) naliczanie podatku oraz prowadzenie ewidencji wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

26) przygotowywanie informacji o zaangażowaniu składek ZUS pracodawcy i składek na FP;

27) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe na wynagrodzenia;

28) rozliczanie bloczków mandatowych zakupionych przez straże miejskie/gminne.

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 1791

Data wytworzenia: 2014-11-13 21:22:50
Data publikacji: 2014-11-13 21:22:52
Ostatnio aktualizował(a): Gabriel Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2016-04-01 09:25:25
Zarchiwizowano: 2016-11-02 06:59:56

Historia zmian artykułu:
2016-04-01 09:25:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Gabriel Katarzyna, aktualizacja metryczki
2014-11-13 21:25:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.