Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora ds.płac2020-09-14Wyniki naboru2020-09-01
00:00
Micherda Agnieszka
2020-09-30
13:46
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -660472020-08-04Wyniki naboru2020-07-21
14:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-09-24
14:43
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -66046 na zastępstwo 2020-08-04Wyniki naboru2020-07-21
13:09
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-09-24
14:42
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami –w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -660392020-08-04Wyniki naboru2020-07-21
14:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-09-24
14:37
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -660502020-08-04Wyniki naboru2020-07-21
14:32
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-09-24
14:34
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Kontroler Krajowy w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 660422020-08-04Lista kandydatów2020-07-21
13:36
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-09-22
08:32
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze (na zastępstwo) na stanowisko rzemieślnik/specjalista 39/20202020-07-27Wyniki naboru2020-07-16
13:03
Micherda Agnieszka
2020-09-15
10:37
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze nr 66303 na stanowisko starszego inspektora do spraw organizacyjnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie osób niepełnosprawnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – zastępstwo za nieobecnego pracownika2020-08-12Wyniki naboru2020-07-27
09:21
Branicka Katarzyna
2020-09-03
12:43
Branicka Katarzyna
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw płac 658392020-07-29Wyniki naboru2020-07-16
00:00
Micherda Agnieszka
2020-08-31
14:58
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do spraw: Obsługi programów rozwoju regionalnego oraz programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 670282020-08-20Wyniki naboru2020-08-10
15:05
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-08-31
13:41
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr. 65856 na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki sprzętem i ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2020-07-27Wyniki naboru2020-07-17
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2020-08-27
12:15
Bach-Starzecka Edyta
Ogłoszenie o naborze na stanowisku starszy specjalista (Inspektor Ochrony Danych) nr 675402020-09-06Ogłoszenie o naborze2020-08-21
15:11
Micherda Agnieszka
2020-08-21
15:12
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze nr 66106 na stanowisko głównego specjalisty do spraw ochrony danych osobowych 2020-08-01Wyniki naboru2020-07-22
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2020-08-18
15:10
Micherda Agnieszka
Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: zamówień publicznych 656882020-07-29Lista kandydatów2020-07-15
00:00
Micherda Agnieszka
2020-08-18
15:06
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu.2020-07-06Ogłoszenie o naborze2020-06-26
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2020-08-10
10:53
Bach-Starzecka Edyta
Ogłoszenie o naborze nr 64696 na stanowisko starszego inspektora ds. reagowania kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2020-07-06Wyniki naboru2020-06-26
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2020-07-28
09:26
Bach-Starzecka Edyta
Ogłoszenie o naborze nr 65031 na stanowisko starszego inspektora do spraw organizacyjnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie osób niepełnosprawnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – zastępstwo za nieobecnego pracownika2020-07-17Wyniki naboru2020-07-02
08:58
Branicka Katarzyna
2020-07-24
14:14
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -57677 2019-12-05Wyniki naboru2019-11-21
09:31
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-07-21
09:39
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -64075 na zastępstwo 2020-06-24Wyniki naboru2020-06-10
13:34
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-07-17
12:58
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -640722020-06-24Wyniki naboru2020-06-10
13:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-07-17
12:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora w Oddziale Programów Rządowych i Europejskich w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 640712020-06-24Wyniki naboru2020-06-10
12:43
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-07-17
12:55
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Kontroler Krajowy w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 640702020-06-24Wyniki naboru2020-06-10
12:26
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-07-17
12:54
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -640682020-06-24Wyniki naboru2020-06-10
12:38
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-07-17
12:54
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 64198 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw rozliczania dotacji w obszarze pieczy zastępczej oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z realizacji wypłat dodatków energetycznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2020-06-30Wyniki naboru2020-06-16
09:00
Branicka Katarzyna
2020-07-16
14:52
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko rzemieślnik/specjalista nr 38/2020 2020-07-27Ogłoszenie o naborze2020-07-16
00:00
Micherda Agnieszka
2020-07-16
13:01
Micherda Agnieszka
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw płac nr. 63680 BOU2020-06-14Wyniki naboru2020-05-30
00:00
Micherda Agnieszka
2020-07-09
08:39
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze nr 63947 na stanowisko inspektora ds. realizacji dochodów budżetu państwa w Wydziale Finansów i Budżetu2020-06-19Wyniki naboru2020-06-09
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2020-07-06
13:49
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze nr 64047 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2020-06-22Wyniki naboru2020-06-10
09:29
Branicka Katarzyna
2020-07-06
11:56
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 63968 na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2020-06-19Ogłoszenie o naborze2020-06-09
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2020-06-25
11:32
Bach-Starzecka Edyta
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno- budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 620792020-03-20Ogłoszenie o naborze2020-03-09
14:22
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-06-16
09:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 621882020-03-20Wyniki naboru2020-03-09
14:45
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-06-10
11:29
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Kontroler Krajowy w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 621002020-03-20Wyniki naboru2020-03-09
13:48
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-06-10
11:28
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -620842020-03-20Wyniki naboru2020-03-09
14:30
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-06-10
11:27
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami –w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -620782020-03-20Wyniki naboru2020-03-09
14:07
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-06-10
11:26
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: programów rządowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 620762020-03-20Wyniki naboru2020-03-09
13:31
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-06-10
11:24
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 63135 na stanowisko referenta prawnego do spraw nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Prawnymi Nadzoru – ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-05-18Wyniki naboru2020-05-07
10:18
Branicka Katarzyna
2020-06-03
13:11
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko eksperta w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-04-10Wyniki naboru2020-03-13
00:00
Branicka Katarzyna
2020-05-21
13:58
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 62471 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru działalności podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-04-10Wyniki naboru2020-03-13
10:00
Branicka Katarzyna
2020-05-18
15:16
Branicka Katarzyna
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw płac nr. 62604 BOU2020-04-05Wyniki naboru2020-03-21
00:00
Micherda Agnieszka
2020-04-22
14:46
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - na zastępstwo2020-02-26Wyniki naboru2020-02-11
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2020-03-20
15:01
Micherda Agnieszka
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.