Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej prac remontowo-budowlanych budynku magazynowo-garażowego nr 1 – Bazy Magazynowo-Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a (pow. 504,30 m2, kubatura -2536 m3) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej prac remontowo-budowlanych budynku magazynowo-garażowego nr 1 – Bazy Magazynowo-Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a (pow. 504,30 m2, kubatura -2536 m3) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaZamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert2019-05-10
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaUsługi
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV71220000-6
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.VI.2511.2.2019.SO
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

BOU.VI.2511.2.2019.SO

                                                                                               Opole, dnia 15.04.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Biuro Obsługi Urzędu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej w terminie do dnia 10 maja 2019 r. na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej prac remontowo-budowlanych  budynku magazynowo-garażowego nr 1 – Bazy Magazynowo-Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach
ul. Czarnowąska 5a (pow. 504,30 m2, kubatura -2536 m3) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń.

 1. Dokumentacja projektowa winna obejmować:

 

Lp.

Rodzaj  prac

Uwagi

1

Likwidacja komina

Parter/Piętro

2

Wykonanie wentylacji mechanicznej

Parter/Piętro

3

Niezbędne prace rozbiórkowe/budowlane

Parter/Piętro

4

Wymiana instalacji elektrycznej z możliwością podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania (agregat)

Parter/Piętro

5

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami

Parter/Piętro

6

Wymiana instalacji wodociągowej

Parter/Pietro

7

Wymiana drzwi garażowych (antywłamaniowe z certyfikatem)

Parter/Piętro

8

Termomodernizacja budynku (stropodach i ściany)

Parter/Piętro

9

Remont schodów wejściowych na piętro i wymiana balustrady

Parter/Piętro

10

Wykonanie stacji ładowania akumulatorów

Parter

2. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie:

 1. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z informacją dotyczącą zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.) oraz wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wynikającymi z obowiązujących przepisów;
 2. kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.);
 3. przedmiaru robót zawierającego opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny);
 4. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).

 

 1. Zamawiający informuje, że posiada inwentaryzację budowlaną przedmiotowego
       budynku. Zamawiający informuje, że posiada inwentaryzację budowlaną dot.   
       budynku magazynowo-garażowego nr 1 Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
       w Opolu Bazy Magazynowo-Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej
       w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a.
 2. Celem opracowanej dokumentacji będzie w szczególności uzyskanie
   pozwolenia budowlanego i wykonanie robót budowlanych w przedmiotowym zakresie.
 3. Dokumentacja przebudowy/remontu budynku winna obejmować etapową realizacje robót budowlanych.
 4. Oczekiwany termin wykonania przedmiotowego zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
 5. Ofertę cenową należy przesłać na adres e-mail:
  w terminie do dnia 10 maja 2019 r.  .
 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotowego zamówienia.
 7. Zamawiający wymaga podania w ofercie ceny ryczałtowej netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz potwierdzenia w/w terminów wykonania zamówienia.
 8.    Osobami uprawnionymi do kontaktu jest: Pan Sławomir Oczoś – Kierownik
     Oddziału Obsługi Urzędu OUW, tel.: 77/45-24-224.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego najkorzystniejszą ofertę na wykonanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej prac remontowo-budowlanych  budynku magazynowo-garażowego nr 1 – Bazy Magazynowo-Warsztatowej Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach ul. Czarnowąska 5a (pow. 504,30 m2, kubatura -2536 m3 ) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń” złożyła firma :
ML BUD PBPH s.c. Mariusz i Leszek Czyszek, Gliwice ul. Łużycka 16

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Zajdel Joanna
Wprowadził(a): Zajdel Joanna
Opublikował(a): Zajdel Joanna
Liczba wyświetleń: 348

Data wytworzenia: 2019-04-16 14:15:44
Data publikacji: 2019-04-16 14:15:51
Ostatnio aktualizował(a): Rosińska-Urban Sylwia
Data ostatniej zmiany: 2019-05-23 12:01:01

Historia zmian artykułu:
2019-05-23 12:01:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rosińska-Urban Sylwia, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.