Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej renowacji i modernizacji stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - od strony ulicy Piastowskiej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń. - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej renowacji i modernizacji stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - od strony ulicy Piastowskiej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń.
Status zamówieniaZakończone
Tryb zamówieniaZamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert2019-02-04
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaUsługi
Jednostka (zamawiający)Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Typ przetarguZamówienie publiczne
Rodzaje przetarguprocedura otwarta
Nazwa organizatoraOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://www.opole.uw.gov.pl
NIP organizatora7541116953
CPV71220000-6
Numer przetargu i/lub jego pozycjaBOU.V.2500.2.2019.MP
Realizacja częściowaNie
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet Państwa

BOU.V.2500.2.2019.MP                                                                              Opole, dnia 13.02.2019 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej renowacji i modernizacji stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - od strony ulicy Piastowskiej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej OUW w Opolu w dniu 25.01.2019 r. otrzymano n/w oferty:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

BIURO PROJEKTÓW „INZYNIERIA LĄDOWA”, Magdalena Radlak

ul. 1-go Maja 97/2, 45-355 Opole

9 708,00

11 940,84

 

2

„Arkona” Usługi Projektowo-Budowlane Janusz Kotula

ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa

15 000,00

18 450,00

 

3

BUA „ARPLAN”  Sp. z o.o.

ul. 22 Stycznia 14; 48-304 Nysa

16 500,00

20 295,00

 

4

K-ARCHITECT;

Nowy Browiniec 133, 48-231 Lubrza

brak danych

8 500,00

 

 

5

ARCHIDOM Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5; Racibórz

20 000,00

24 600,00

 

6

Experts Group Dorota Setlak;

ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów

18 430,00

22 668,90

 

 

7

Pracownia Projektowa “Wykrzyknik” Barbara Lemańska Kampa, Wojciech Kowalczyk;

ul. Rynek 10; 43-190 Mikołów

17 400,00

21 402,00

 

8

Pracownia Architektoniczno- Konserwatorska Lineaprojekt

ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole

6 900,00

8 487,00

oferta najkorzystniejsza

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Architektoniczno- Konserwatorska Lineaprojekt z siedzibą: ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole; za cenę brutto 8 478,00 zł, netto 6 900,00 zł.

 

BOU.V.2500.2.2019.MP                                                                              Opole, dnia 25.01.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Biuro Obsługi Urzędu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej w terminie do dnia 4 lutego 2019 r. na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej renowacji i modernizacji stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - od strony ulicy Piastowskiej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń.

1. Celem opracowania w/w dokumentacji jest w szczególności:

  1. uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych w przedmiotowym zakresie,
  2. wykorzystanie do opisu przedmiotu zamówienia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

2. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie:

  1. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z informacją dotyczącą zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.) oraz wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wynikającymi z obowiązujących przepisów;
  2. kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.);
  3. przedmiaru robót zawierającego opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny);
  4. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).

3. Zamawiający informuje, że posiada inwentaryzację budowlaną dot. budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

4. Zamawiający informuje, że budynek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Opolskiego pod nr 2284/91.

5. Oczekiwany termin wykonania przedmiotowego zamówienia:

  1. do 30 dni od dnia podpisania umowy opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
  2. do 60 dni od dnia podpisania umowy uzyskanie pozwolenia na budowę.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotowego zamówienia.

7. Zamawiający wymaga podania w ofercie ceny ryczałtowej netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz potwierdzenia w/w terminów wykonania zamówienia.

8. Ofertę cenową należy przesłać na adres e-mail: bil_zp[at]opole[dot]uw[dot]gow[dot]pl"> oraz mparobiec[at]opole[dot]uw[dot]gov[dot]pl"> w terminie do dnia 4 lutego 2019 r.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktu jest:

Pani Małgorzata Parobiec – Kierownik Oddziału Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu OUW, tel.: 77/45-24-327

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Parobiec Małgorzata
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata
Opublikował(a): Parobiec Małgorzata
Liczba wyświetleń: 498

Data wytworzenia: 2019-01-25 11:00:19
Data publikacji: 2019-01-25 11:15:25
Ostatnio aktualizował(a): Parobiec Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2019-05-27 09:50:24

Historia zmian artykułu:
2019-05-27 09:50:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Parobiec Małgorzata, Zadanie zakończone.
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.