Strona Archiwalna
Aktualna wersja strony dostępna jest na platformie gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski

„Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek - Szonów”. - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

 

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 11f ust. 3  ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1474 ze zm.), art. 72 ust 6
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m ,

że na wniosek z 7 maja 2020 roku, Mirosława Sokołowskiego – Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, działającego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 5612/2018 z 11 czerwca 2018 r., w dniu 17 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja (znak sprawy IN.I.7820.16.2020.WP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego
z autostradą A4. Zadanie 9: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek - Szonów”
.

Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki :

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 416:

L.p.

Numer działki

Numer działki po podziale przeznaczona pod inwestycję

Numer działki po podziale znajdująca się poza inwestycją

Obręb

Gmina

Arkusz mapy

1

886

-

-

Wielkie Oracze

Głogówek

5

2

1073

-

-

Wielkie Oracze

Głogówek

9

3

1097

-

-

Wielkie Oracze

Głogówek

10

4

1115

-

-

Wielkie Oracze

Głogówek

11

5

130

-

-

Tomice

Głogówek

1

6

576/6

-

-

Szonów

Głogówek

1

7

858

858/2

858/1

Wielkie Oracze

Głogówek

5

8

857

857/2

857/1

Wielkie Oracze

Głogówek

5

9

887

887/2

887/1

Wielkie Oracze

Głogówek

5

10

910

910/2

910/1

Wielkie Oracze

Głogówek

6

11

1030

1030/2

1030/1

Wielkie Oracze

Głogówek

9

12

149

149/2

149/1

Głogowiec

Głogówek

4

13

145

145/2

145/1

Głogowiec

Głogówek

4

14

1031

1031/2

1031/1

Wielkie Oracze

Głogówek

9

15

1074

1074/2

1074/1

Wielkie Oracze

Głogówek

9

16

1071

1071/2

1071/1

Wielkie Oracze

Głogówek

9

17

1072

1072/2

1072/1

Wielkie Oracze

Głogówek

9

18

161

161/2

161/1

Głogowiec

Głogówek

4

19

157

157/2

157/1

Głogowiec

Głogówek

4

20

152

152/2

152/1

Głogowiec

Głogówek

4

21

163

163/2

163/1

Głogowiec

Głogówek

4

22

241

241/2

241/1

Głogowiec

Głogówek

7

23

240

240/2

240/1

Głogowiec

Głogówek

7

24

239

239/2

239/1

Głogowiec

Głogówek

7

25

238

238/2

238/1

Głogowiec

Głogówek

7

26

237

237/2

237/1

Głogowiec

Głogówek

7

27

244

244/2

244/1

Głogowiec

Głogówek

7

28

18/2

18/4

18/3

Tomice

Głogówek

1

29

69

69/2

69/1

Tomice

Głogówek

1

30

81

81/2

81/3

81/1

Tomice

Głogówek

1

31

115

115/2

115/1

Tomice

Głogówek

1

32

126

126/2

126/1

Tomice

Głogówek

1

33

125

125/2

125/1

Tomice

Głogówek

1

34

112

112/2

112/1

Tomice

Głogówek

1

35

60

60/2

60/1

Tomice

Głogówek

1

36

57

57/2

57/1

Tomice

Głogówek

1

 

  • poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

L.p.

Numer działki

Numer działki po podziale

Obręb

Gmina

Arkusz mapy

1

164

-

Głogowiec

Głogówek

4

2

242

-

Głogowiec

Głogówek

4

3

1098

-

Wielkie Oracze

Głogówek

9

4

163

163/1

163/2

Głogowiec

Głogówek

4

5

28/4

-

Tomice

Głogówek

1

6

126

126/1

126/2

Tomice

Głogówek

1

7

81

81/1

81/2

81/3

Tomice

Głogówek

1

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać

się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu – Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub e-mail (nr telefonu 774524403 lub e-mail ) w godzinach pracy Urzędu.

Wytworzył(a): Piontek Wioleta
Wprowadził(a): Piontek Wioleta
Opublikował(a): Piontek Wioleta
Liczba wyświetleń: 179

Data wytworzenia: 2020-08-20 08:39:09
Data publikacji: 2020-08-20 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Piontek Wioleta
Data ostatniej zmiany: 2020-08-20 08:39:12
Zarchiwizowano: 2020-09-18 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.