Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

gxgxg

Pliki do pobrania
  • Informacja o wynikach kontroli IT w przedmiocie: Działanie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim.

Wytworzył(a): Zajdel Joanna
Wprowadził(a): Zajdel Joanna
Opublikował(a): Zajdel Joanna
Liczba wyświetleń: 685

Data wytworzenia: 2020-08-07 11:16:43
Data publikacji: 2020-08-07 11:16:49
Ostatnio aktualizował(a): Piasecka Katarzyna
Data ostatniej zmiany: 2020-08-07 11:24:46

Historia zmian artykułu:
2020-08-07 11:24:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Piasecka Katarzyna, aktualizacja
2020-08-07 11:18:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, aktualizacja
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki