Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Miejsce: trasa – Kościół św. Wojciecha-plac Kopernika-ul. Osmańczyka-Rynek-ul. Krakowska- plac Wolności-ul. Koraszewskiego-Rynek-ul. Koraszewskiego-plac Katedralny

Data/godz.: 15 czerwca 2016 r., godz. 18.30-19.30

Planowany czas trwania zgromadzenia: 60 min.

Wytworzył(a): Szulc Grzegorz
Wprowadził(a): Szulc Grzegorz
Opublikował(a): Szulc Grzegorz
Liczba wyświetleń: 598

Data wytworzenia: 2016-06-09 13:36:26
Data publikacji: 2016-06-09 13:36:30
Ostatnio aktualizował(a): Śmiech Wiesław
Data ostatniej zmiany: 2016-06-15 12:24:11
Zarchiwizowano: 2016-06-16 00:00:00

Historia zmian artykułu:
2016-06-15 12:24:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Śmiech Wiesław, Aktualizacja tytułu
2016-06-09 13:41:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szulc Grzegorz, edycja tekstu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki