Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Miejsce: Namysłów, na Błoniach Namysłowskich przy ul. Sikorskiego

Data/godz.: przez 3 dni - 17 czerwca 2016 r. w godz. 15.00 do 1.00 dnia następnego; 18 czerwca 2016 r. w godz. 16.00 do 2.00 dnia następnego; 19 czerwca 2016 r. w godz. 16.00-24.00.

Planowany czas trwania zgromadzenia: 17 czerwca – 10 godz.; 18 czerwca – 10 godz.; 19 czerwca – 8 godz.

Wytworzył(a): Szulc Grzegorz
Wprowadził(a): Szulc Grzegorz
Opublikował(a): Szulc Grzegorz
Liczba wyświetleń: 547

Data wytworzenia: 2016-06-06 11:22:45
Data publikacji: 2016-06-06 11:22:51
Ostatnio aktualizował(a): Śmiech Wiesław
Data ostatniej zmiany: 2016-06-15 12:25:29
Zarchiwizowano: 2016-06-20 00:00:00

Historia zmian artykułu:
2016-06-15 12:25:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Śmiech Wiesław, Aktualizacja tytułu
2016-06-15 12:20:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Śmiech Wiesław, Aktualizacja tytułu
2016-06-06 11:24:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szulc Grzegorz, edycja treści
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki