Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Miejsce: Opole, Grota Roweckiego 3 - plac przed kościołem Przemienienia Pańskiego

Data/godz.: 11 września 2016 godz. 15:00

Planowany czas trwania zgromadzenia: 120 minut

Wytworzył(a): Śmiech Wiesław
Wprowadził(a): Śmiech Wiesław
Opublikował(a): Śmiech Wiesław
Liczba wyświetleń: 531

Data wytworzenia: 2016-08-29 15:15:06
Data publikacji: 2016-08-29 15:15:09
Ostatnio aktualizował(a): Śmiech Wiesław
Data ostatniej zmiany: 2016-08-29 15:15:09
Zarchiwizowano: 2016-09-12 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki