Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Miejsce: Nysa, pl. Kościelny

Data/godz.: 14 sierpnia 2018,  godz. 19:00

Planowany czas trwania zgromadzenia: 30 minut

Wytworzył(a): Śmiech Wiesław
Wprowadził(a): Śmiech Wiesław
Opublikował(a): Śmiech Wiesław
Liczba wyświetleń: 430

Data wytworzenia: 2018-08-10 12:42:44
Data publikacji: 2018-08-10 12:42:49
Ostatnio aktualizował(a): Śmiech Wiesław
Data ostatniej zmiany: 2018-08-10 12:42:49
Zarchiwizowano: 2018-08-14 23:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki