Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Miejsce: Namysłów, pl. Wolności - pod pomikiem NIKE

Data/godz.: 06 lutego 2020,  godz. 18:30

Planowany czas trwania zgromadzenia: 60 minut

Wytworzył(a): Śmiech Wiesław
Wprowadził(a): Śmiech Wiesław
Opublikował(a): Śmiech Wiesław
Liczba wyświetleń: 175

Data wytworzenia: 2020-02-06 09:16:18
Data publikacji: 2020-02-06 09:16:22
Ostatnio aktualizował(a): Śmiech Wiesław
Data ostatniej zmiany: 2020-02-06 09:16:22
Zarchiwizowano: 2020-02-06 23:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki