Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zarządzenie nr 78/20 Wojewody Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Wiesiołek Joanna
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna
Opublikował(a): Wiesiołek Joanna
Liczba wyświetleń: 292

Data wytworzenia: 2020-09-07 16:13:13
Data publikacji: 2020-09-07 16:13:14
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2020-09-07 16:13:58

Historia zmian artykułu:
2020-09-07 16:13:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki