Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Kontrola działania Starosty Prudnickiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisu art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), a w szczególności:
- prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
-  prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
- przestrzeganie obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych,
- celowość i prawidłowość wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Agnieszka Bilińska
Wprowadził(a): Mikulicz Anna
Opublikował(a): Mikulicz Anna
Liczba wyświetleń: 572

Data wytworzenia: 2017-10-09 10:18:38
Data publikacji: 2017-10-09 10:19:09
Ostatnio aktualizował(a): Narolska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 11:15:47
Zarchiwizowano: 2018-05-10 11:15:47

Historia zmian artykułu:
2018-05-10 11:15:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Narolska Małgorzata, archiwizacja
2017-10-09 10:22:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Mikulicz Anna, Edycja tekstu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki