Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył(a): Turczyńska Grażyna
Wprowadził(a): Turczyńska Grażyna
Opublikował(a): Turczyńska Grażyna
Liczba wyświetleń: 1003

Data wytworzenia: 2016-08-02 08:45:28
Data publikacji: 2016-08-02 08:45:31
Ostatnio aktualizował(a): Turczyńska Grażyna
Data ostatniej zmiany: 2016-08-02 08:45:31

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki