Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn
informacji publicznej

Imię i Nazwisko Dyrektora

 Bożena Kalecińska

Imię i Nazwisko z-cy Dyrektora

Anna Bartoszek - Dec

Sekretariat

  • Nr telefonu
  • Nr fax-u
  • Nr pokoju

 

77 45-24-502, 77 45-24-890

77 45-24-891

323

Wytworzył(a): Średniawska Magdalena
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena
Opublikował(a): Średniawska Magdalena
Liczba wyświetleń: 16500

Data wytworzenia: 2014-11-12 10:52:09
Data publikacji: 2014-11-12 11:05:01
Ostatnio aktualizował(a): Średniawska Magdalena
Data ostatniej zmiany: 2016-09-01 13:49:12

Historia zmian artykułu:
2016-09-01 13:49:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, edycja
2016-08-08 08:01:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Średniawska Magdalena, edycja
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki