Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

Dyrektor Generalny Urzędu

Izabela Bryja

Tel.  77 4524303;
Fax: 77 4524 730
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 8983

Data wytworzenia: 2014-11-12 21:07:40
Data publikacji: 2014-11-12 21:07:43
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2017-01-05 09:56:35

Historia zmian artykułu:
2017-01-05 09:56:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2017-01-05 09:55:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja artykułu
2016-04-22 13:09:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja danych
2016-03-22 14:11:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2016-02-25 13:09:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2016-02-25 13:07:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2016-02-25 13:05:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2016-02-25 07:30:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.3
2016-02-23 09:31:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2016-02-15 13:58:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2016-02-15 13:46:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2014-11-12 21:22:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 21:13:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
2014-11-12 21:08:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki