Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Administrator danych

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

tel. 774524125,

email:

 

Inspektor ochrony danych

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

email:

 

Zastępca Inspektora ochrony danych danych

Łukasz Ciolek

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, 

email: 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 829

Data wytworzenia: 2019-05-10 08:17:26
Data publikacji: 2019-05-10 08:17:30
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2020-08-28 15:23:54

Historia zmian artykułu:
2020-08-28 15:23:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2019-11-22 09:10:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, dodano nowy email
2019-05-10 09:54:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, Przeniesienie z sekcji "Klauzula informacyjna Państwowej Straży Łowieckiej" do sekcji "Informacja o Administratorze i Inspektorze danych osobowych w PSŁ"
2019-05-10 09:01:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki