Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył(a): Turczyńska Grażyna
Wprowadził(a): Turczyńska Grażyna
Opublikował(a): Turczyńska Grażyna
Liczba wyświetleń: 839

Data wytworzenia: 2015-10-06 14:11:54
Data publikacji: 2015-10-06 14:11:57
Ostatnio aktualizował(a): Sperczyńska Justyna
Data ostatniej zmiany: 2020-02-14 12:59:26
Zarchiwizowano: 2020-02-14 12:59:26

Historia zmian artykułu:
2020-02-14 12:59:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sperczyńska Justyna, Zarchiwizowano artykuł.
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki