Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 6261

Data wytworzenia: 2014-11-08 20:50:37
Data publikacji: 2014-11-08 20:50:46
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2017-09-13 07:47:52

Historia zmian artykułu:
2017-09-13 07:47:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja podstawy prawnej
2015-10-12 10:41:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja tekstu
2014-11-12 21:15:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki