Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Lista zmieniona nr 4 w ramach PRGiPID realizacja 2018 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sperczyńska Justyna
Wprowadził(a): Sperczyńska Justyna
Opublikował(a): Sperczyńska Justyna
Liczba wyświetleń: 1459

Data wytworzenia: 2018-09-21 15:10:56
Data publikacji: 2018-09-21 15:11:05
Ostatnio aktualizował(a): Sperczyńska Justyna
Data ostatniej zmiany: 2018-09-21 15:11:05

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki