Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył(a): Ministerstwo Zdrowia
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna
Opublikował(a): Jaskiernia Justyna
Liczba wyświetleń: 1186

Data wytworzenia: 2016-04-29 08:40:37
Data publikacji: 2016-04-29 08:40:40
Ostatnio aktualizował(a): Jaskiernia Justyna
Data ostatniej zmiany: 2016-04-29 08:45:35

Historia zmian artykułu:
2016-04-29 08:45:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jaskiernia Justyna, dodanie linku
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki