Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Babik Anna
Wprowadził(a): Babik Anna
Opublikował(a): Babik Anna
Liczba wyświetleń: 617

Data wytworzenia: 2019-03-01 14:53:06
Data publikacji: 2019-03-01 14:53:36
Ostatnio aktualizował(a): Babik Anna
Data ostatniej zmiany: 2019-03-01 14:53:36

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki