Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 3208

Data wytworzenia: 2015-11-26 14:35:42
Data publikacji: 2015-11-26 14:36:02
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2020-06-24 13:31:02

Historia zmian artykułu:
2020-06-24 13:31:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-01-13 09:11:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja artykułu
2015-11-26 15:32:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, edycja artykułu
2015-11-26 15:30:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.4
2015-11-26 15:28:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.3
2015-11-26 15:25:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki