Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

NABÓR 2019 Lista wniosków odrzuconych formalnie

Pliki do pobrania
Wyświetlono rezultaty 26-50 z 52.

Lista zmieniona nr 2

Zmiany do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Wzór wniosku o wypłatę dotacji wraz z opisami

Lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinasowania w 2017 r. w ramach PRGiPID na lata 2016-2019

Załączniki do umowy na 2017 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Formularz sprawozdania końcowego z realizacji projektu dofinansowanego w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019

Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

Wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - nabór na 2017 r.

Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Nabór na 2017 r. - dokumenty wykonawcze

Dokumenty rozliczeniowe na 2016 r.

Lista zmieniona wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, drogi gminne i powiatowe

Listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r.

Skorygowana Wstępna lista rankingowa na 2016 r.

Wstępna lista rankingowa wniosków na 2016 r.

Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej

Wytyczne cz.I

Aktualizacja wniosku o dofinansowanie

Prezentacje ze spotkania organizacyjnego 2.10.2015 r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych

Uchwała nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Wytworzył(a): Sperczyńska Justyna
Wprowadził(a): Sperczyńska Justyna
Opublikował(a): Sperczyńska Justyna
Liczba wyświetleń: 1906

Data wytworzenia: 2018-10-26 20:04:34
Data publikacji: 2018-10-26 20:05:17
Ostatnio aktualizował(a): Sperczyńska Justyna
Data ostatniej zmiany: 2018-10-26 20:05:17

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki