Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001916_OPO_A sieci łączności bezprzewodowej GSM dla modernizacji linii kolejowej na dz. nr 823/2, ark. 3, obręb Namysłów.

Pliki do pobrania
  • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001916_OPO_A sieci łączności bezprzewodowej GSM dla modernizacji linii kolejowej na dz. nr 823/2, ark. 3, obręb Namysłów

Wytworzył(a): Brawata Agnieszka
Wprowadził(a): Brawata Agnieszka
Opublikował(a): Brawata Agnieszka
Liczba wyświetleń: 338

Data wytworzenia: 2020-08-12 10:29:06
Data publikacji: 2020-08-12 10:29:11
Ostatnio aktualizował(a): Brawata Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2020-08-12 10:29:11

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki