Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów

Wytworzył(a): Krzysztof Ciecióra
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 474

Data wytworzenia: 2018-05-15 09:14:08
Data publikacji: 2018-05-15 09:14:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2018-05-15 09:14:11
Zarchiwizowano: 2018-05-31 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki