Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dot. inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle - nr IN V.7280.1.36.2015.EA

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 642

Data wytworzenia: 2016-02-09 12:20:54
Data publikacji: 2016-02-09 12:20:57
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2020-02-13 12:50:07
Zarchiwizowano: 2020-02-13 12:50:07

Historia zmian artykułu:
2020-02-13 12:50:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech, zarchiwizowano artykuł
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki