Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Opolskeigo z 8.05.2015 r. nr IN.V.7844.1.2015.WP dot. Budowy, przebudowy i modernizacji wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w obrębie Rataje, gmina Brzeg

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Skakuj Wojciech
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech
Opublikował(a): Skakuj Wojciech
Liczba wyświetleń: 494

Data wytworzenia: 2017-08-11 15:27:38
Data publikacji: 2017-08-11 15:27:40
Ostatnio aktualizował(a): Skakuj Wojciech
Data ostatniej zmiany: 2020-02-13 13:18:07
Zarchiwizowano: 2020-02-13 13:18:07

Historia zmian artykułu:
2020-02-13 13:18:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Skakuj Wojciech, zarchiwizowano artykuł
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki