Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Obwieszczenie o wydaniu 6 maja 2016 roku decyzji Wojewody Opolskiego (znak sprawy: IN.V.7821.1.2016.MK) uchylającej w całości decyzję Starosty Opolskiego z 29 stycznia 2016 r. nr WB.6744.10.10.2015.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 104860 O ul. Polnej w m. Winów.

Wytworzył(a): Małgorzata Kałuża-Swoboda
Wprowadził(a): Galios Łukasz
Opublikował(a): Galios Łukasz
Liczba wyświetleń: 550

Data wytworzenia: 2016-05-06 15:13:04
Data publikacji: 2016-05-06 15:12:00
Ostatnio aktualizował(a): Galios Łukasz
Data ostatniej zmiany: 2016-05-06 15:13:25
Zarchiwizowano: 2016-05-23 00:00:00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki